Welkom op de website van het Samenwerkingsverband VO IJssel-Vecht

Nieuws

Passend Onderwijs

Passend onderwijs voor iedere leerling: dat is het doel van de aanpassing van zorg voor leerlingen. Op deze pagina een overzicht het laatste nieuws.

Nieuwe wet in België moet inclusief onderwijs verbeteren 27.7.2021 08:58

Vrijwel gelijktijdig met Nederland werd in België in 2015 de stap naar passend onderwijs gezet die voor meer inclusie moest zorgen. Leerlingen met een beperking zouden voortaan ook op reguliere scholen terechtkunnen in plaats van alleen in het speciaal onderwijs. Maar dat wil nog niet echt vlotten. Er is een nieuwe wet in de maak waarmee het nu wel zou moeten gaan lukken.

Tim heeft het syndroom van Down maar doorliep de reguliere basisschool: ‘Je gunt elke klas zo’n kind’ 15.7.2021 13:34

En ineens is het vandaag de laatste dag van Tim op school. Dat wordt wennen voor zijn klasgenootjes van groep 8 en ook voor basisschool De Bergse Zonnebloem, waar hij acht jaar lang op zat. Tim Groenewegen (12) heeft het syndroom van Down en maakte met zijn aanwezigheid de school specialer dan de meeste andere scholen in Rotterdam.

Uitspraak: Hoogbegaafdheid is geen handicap op school, wél extra inzet kabinet nodig 2.7.2021 14:06

Hoogbegaafdheid is geen handicap binnen het schoolsysteem, oordeelt het College voor de Rechten van de Mens vandaag. Toch moet minister Slob (Basis- en voortgezet onderwijs) wel de nodige maatregelen treffen om het recht op passend onderwijs voor hoogbegaafde kinderen vast te leggen.

Onderzoek: Basisschool kan nog toegankelijker voor leerling met rugzakje 27.5.2021 06:38

Het leeuwendeel van de basisscholen laat leerlingen met een rugzakje tegenwoordig gewoon in de klas zitten bij ‘gewone’ kinderen, vaak met extra ondersteuning. Dit heet passend onderwijs. Toch moet er nog het nodige gebeuren om scholen toegankelijker te maken voor leerlingen die meer hulp nodig hebben, blijkt uit nieuw onderzoek.

Passend onderwijs | Leraren hebben vooral behoefte aan ondersteuning binnen de school 20.5.2021 07:16

Veel leraren zijn gecharmeerd van het idee dat leerlingen dankzij passend onderwijs vaker in het reguliere onderwijs kunnen blijven. Maar leraren voelen zich wel zwaarder belast door passend onderwijs. Ze hebben vooral behoefte aan extra handen in de klas.

‘Bijzondere’ leerling bouwt betere banden op in gewone school 29.4.2021 12:15

Leerlingen uit het speciaal onderwijs, die extra ondersteuning nodig hebben, ervaren positieve sociale gevolgen wanneer ze deelnemen aan het reguliere onderwijs. Die positieve gevolgen ervaren leerlingen minder in het speciaal onderwijs. Zij maken ook meer vrienden in het gewone onderwijs en lijken minder eenzaam te zijn, meldt gedragseconoom Jana Vyrastekova van de Radboud Universiteit in een onderzoek.

Miljoenen euro's voor passend onderwijs liggen opgepot bij scholen in Gelderland 29.4.2021 11:16

Schoolbesturen potten geld op dat is bedoeld voor kinderen die extra begeleiding nodig hebben, vanwege een handicap of leerprobleem. In plaats van nog langer te sparen, moeten de scholen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) een plan maken om dat geld uit te geven. In Gelderland gaat het maar liefst om 32 miljoen euro, blijkt nu uit onderzoek van Omroep Gelderland.

Robot bewijst nut in (speciaal) onderwijs 29.4.2021 08:30

Op 30 april promoveren Daniel Davison en Bob Schadenberg op de inzet van robots op basisscholen. Beide onderzoekers deden vergelijkbare studies maar in een verschillende context. Davison liet robots zelfstandig werken op een Montessori-basisschool, terwijl Schadenberg robots inzette als assistent van een leerkracht of therapeut. Dat laatste onderzoek richtte zich op autistische kinderen in het speciaal onderwijs.

‘Spaarpotten passend onderwijs eind 2022 naar de klas’ 17.3.2021 07:19

De torenhoge financiële reserves bij veel samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs gaan in 2022 van de plank af en naar de klas. Tenminste, dat zeggen de organisaties zelf in een gezamenlijk plan dat demissionair onderwijsminister Arie Slob heeft goedgekeurd.

Onderzoek naar inzet academisch opgeleide leraren 2.3.2021 17:18

In het primair onderwijs zijn steeds meer leraren werkzaam met een universitair bachelor- of masterdiploma. Maar hoe worden zij ingezet? Welke rol(len) vervullen zij binnen de school en hoe kijken zij naar hun loopbaanperspectieven? Om antwoord te krijgen op deze vragen heeft het ministerie van OCW ...

Nog veel leerlingen thuis 2.3.2021 08:50

Vanwege corona en afstandsonderwijs waren scholen niet verplicht om verzuimmeldingen door te geven aan gemeenten. Hierdoor zijn de verzuimcijfers van de leerplichttelling 2019-2020 niet met eerdere jaren te vergelijken. Toch laten de verzuimcijfers wel zien dat er nog veel leerlingen niet naar school gaan, ondanks de inspanningen van scholen, samenwerkingsverbanden en gemeenten.

Dit willen de politieke partijen met het onderwijs 9.2.2021 14:31

Wat willen de verschillende politieke partijen met het onderwijs? NU.nl liep alle verkiezingsprogramma's voor je af, zodat je precies weet wat je kunt verwachten als het gaat om het leenstelsel, het lerarentekort, vrijheid van onderwijs en passend onderwijs.