Welkom, wij helpen u graag verder:

Nieuws

Passend Onderwijs

Passend onderwijs voor iedere leerling: dat is het doel van de aanpassing van zorg voor leerlingen. Op deze pagina een overzicht het laatste nieuws.

Slob wil ook speciaal onderwijs op BES-eilanden 4.7.2020 13:22

Op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES-eilanden) moet net zoals in de rest van Nederland speciaal onderwijs komen voor leerlingen met een handicap of gedragsproblemen. Minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) wil dit regelen.

Opinie | Soms is speciaal onderwijs gewoon beter 15.6.2020 16:17

Laat ook gehandicapte kinderen naar de buurtschool gaan, was eerder de oproep. Dat is niet altijd het beste voor het kind, schrijft Francisca Scholten.

Blog | Na crisis vraagtekens bij huidige vorm passend onderwijs 3.6.2020 08:39

Durven we met de ervaring die acht weken thuisonderwijs ons opleverden kritisch naar het bestaande passend onderwijs te kijken?

In 2019 meer geschillen PO 30.5.2020 08:49

De Geschillencommissie passend onderwijs behandelde in 2019 aanzienlijk meer geschillen dan in 2018. Ruim 70% daarvan ging over verwijdering. Toelating is een minder groot probleem.

Passend onderwijs: zorg beter georganiseerd, maar ook betere facilitering en duidelijkere doelen nodig 29.5.2020 08:10

De invoering van Passend onderwijs in 2014 heeft de organisatie van de ondersteuning van leerlingen verbeterd. Bij leraren en ouders zijn de verwachtingen die de invoering van Passend onderwijs heeft gewekt na 5 jaar niet waargemaakt. De overheid kan meer helderheid bieden over de doelen en gewenste langetermijnontwikkeling. Dat zijn enkele conclusies van de Evaluatie Passend onderwijs.

Passend onderwijs werkte minder goed dan gehoopt 28.5.2020 06:30

De Wet passend onderwijs heeft minder goed uitgepakt dan aanvankelijk de bedoeling was. Bijna zes jaar na de invoering blijkt dat er niet meer kinderen met een handicap, leer- of gedragsproblemen naar een gewone school zijn gegaan. Ook hebben docenten niet meer hulp gekregen om die zogenoemde zorgleerlingen te ondersteunen, omdat er geen geld voor was.

Hoe stimuleer ik alle leerlingen weer op school te komen? 15.5.2020 12:08

Hoe kan ik als schoolleider, leraar, intern begeleider of zorgcoördinator leerlingen stimuleren naar school te komen? Op weeraanwezigopschool.nl vind je betrouwbare informatie en antwoord op je vragen. Hiermee dragen we bij om schooluitval van jongeren nu en in de toekomst te voorkomen.

Tweede Kamer wil blijvende steun kwetsbare leerlingen na schoolsluiting 14.5.2020 13:10

De Tweede Kamer wil extra steun voor leerlingen die dat nodig hebben nu de scholen het onderwijs weer opstarten. Scholen krijgen de ruimte om te onderzoeken wat nodig is om leerlingen passende hulp te bieden. Minister Slob van Onderwijs gaat ook de mogelijkheden voor les op afstand aan thuiszitters ...

School heeft geen zicht op ondersteuningsbehoefte 30.4.2020 08:00

Sinds de invoering van passend onderwijs ontbreekt het zicht op leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Dat zegt de Onderwijsinspectie in haar rapport De Staat van het Onderwijs.

Inspectie: ‘Passend onderwijs loopt nog niet overal goed’ 24.4.2020 10:09

https://www.aob.nl/nieuws/inspectie-passend-onderwijs-loopt-nog-niet-overal-goed/

Onderwijsraad: Verschaf duidelijkheid over opvang van kwetsbare kinderen 16.4.2020 07:29

De Onderwijsraad adviseert het kabinet om de komende tijd vooral te focussen op de opvang van kwetsbare leerlingen. Zo moet daar bijvoorbeeld meer duidelijkheid over worden verschaft, omdat de mogelijkheid ertoe niet bekend is bij al het onderwijspersoneel.

Als het thuis niet gaat, biedt deze school voor speciaal onderwijs in Almelo een veilig heenkomen 3.4.2020 05:40

Basisschool De Welle in Almelo zet de deur vanaf maandag op een kier voor kwetsbare kinderen. Als de thuissituatie uit de hand loopt, kunnen de leerlingen in aangepaste vorm toch naar de school voor speciaal basisonderwijs.