Welkom, wij helpen u graag verder:

Nieuws

Passend Onderwijs

Passend onderwijs voor iedere leerling: dat is het doel van de aanpassing van zorg voor leerlingen. Op deze pagina een overzicht het laatste nieuws.

Kamer wil meer passend onderwijsgeld in de klas 15.7.2019 11:00

Waarom moet al dat geld worden opgespaard? En zijn al die uitgaven voor directies, raden van toezicht, personeel en huisvesting van samenwerkingsverbanden nu werkelijk allemaal wel nodig? Het signaal van de Kamer is duidelijk. De politiek heeft genoeg van de passend onderwijsbureaucratie en wil waar – lees: goed onderwijs en zorg – voor ons belastinggeld.

Diverse moties aangenomen rond passend onderwijs 9.7.2019 11:00

Minister Slob zal dit jaar nog afspraken maken met de samenwerkingsverbanden over het zo snel mogelijk inzetten van financiële reserves. Ook moet hij in overleg met het veld alvast een landelijke norm formuleren voor basisondersteuning op alle scholen, die in 2020 tegelijk met de evaluatie kan worden besproken in de Kamer.

Minister: Geen grote wijzigingen in passend onderwijs 28.6.2019 08:00

Het geduld in de Kamer met passend onderwijs raakt op, zo bleek tijdens het algemeen overleg naar aanleiding van de dertiende voortgangsrapportage passend onderwijs. Het speciaal onderwijs groeit, leraren zijn ontevreden en het aantal thuiszitters blijft hoog. Minister Slob ziet op dit moment echter niets in grote wijzigingen. Hij wil de evaluatie van 2020 afwachten.

Leraren meer ondersteunen bij passend onderwijs 27.6.2019 09:00

Scholen, besturen en samenwerkingsverbanden kunnen meer doen om leraren te ondersteunen bij passend onderwijs. Dat stelt onderwijsminister Slob in reactie op een recente enquête van de AOb. Hij benadrukt onder andere het belang van goed strategisch personeelsbeleid. Daarnaast kunnen samenwerkingsverbanden meer doen om de solidariteit onder scholen te vergroten.

Maak ruimte voor passende zorg [opinie] 24.6.2019 09:00

Als onderdeel van de vernieuwing gaat in 2014 het speciaal onderwijs op de schop. Leerkrachten reageren meteen kritisch: kwetsbare leerlingen zouden het kind van de rekening worden. Want het begeleiden van een dergelijk kind vergt nu eenmaal meer zorg en aandacht. En dat is een beetje lastig, als een docent al een klas met 25 of meer leerlingen heeft.

Slob: ‘Beeld over passend onderwijs te negatief’ 23.6.2019 09:00

Veel mensen hebben dat aangegeven in het ‘vertelpunt’ waar iedereen zijn ervaringen kwijt kon. Dat meldt onderwijsminister Arie Slob in een brief aan de Tweede Kamer over de voortgang en evaluatie van passend onderwijs. Slob schrijft dat in veel regio’s echte samenwerking tot stand is gekomen tussen scholen onderling en ook met de (jeugd)zorg.

Scholen gaan zélf knokken voor meer zorgleerlingen in gewone klassen 20.6.2019 08:00

Tientallen scholen en onderwijsorganisaties bundelen de krachten om zélf meer kinderen die zorg nodig hebben in de gewone klassen te houden. Ze vinden dat er nu écht iets moet gebeuren, want na jaren vol verwoede pogingen stijgt het aantal leerlingen op het speciaal onderwijs juist. ,,We gaan laten zien hoe het wel kan.”

Passend onderwijs schaadt leerlingen 19.6.2019 06:00

In elke klas in het PO en VO zitten gemiddeld meer dan drie leerlingen die geen extra ondersteuning ontvangen, maar dat wel nodig hebben. Ruim zeven op de tien leraren geven aan dat ze leerlingen hebben die geen extra ondersteuning ontvangen, maar dat eigenlijk wel nodig hebben. Omdat het speciaal onderwijs zoveel duurder is, wordt het expres moeilijk gemaakt een verwijzing te bemachtigen.

Kwaliteit en ervaring snel én duurzaam voor de klas? 26.5.2019 09:00

Met de komst van passend onderwijs zou het speciaal onderwijs gaan krimpen. Maar in de praktijk neemt het aantal leerlingen in het SO juist toe. Tegelijkertijd neemt het aantal afstudeerstages af en kiezen er minder studenten voor een baan in het SO. Noodmaatregelen zijn in het (V)SO nog minder wenselijk. Deze leerlingen kunnen vaak minder goed omgaan met veranderingen.

Blog | Passend, knellend, falend onderwijs 16.5.2019 16:30

‘Passend onderwijs faalt en het geduld met minister Slob raakt op,’ kopte EenVandaag op 11 mei. Deze mededeling komt niet bepaald als een donderslag bij heldere hemel. Bij de invoering van passend onderwijs in augustus 2014 konden we al voorspellen dat een soortgelijk bericht vroeg of laat zou...

Vierdaagse schoolweek is succes in Hoorn 16.5.2019 06:30

SBO de Wissel in Hoorn experimenteert sinds het begin van dit schooljaar met een vierdaagse schoolweek. “We zien bijzondere dingen gebeuren.”De Wissel koos bewust voor een dag minder vanwege het hoge ziekteverzuim onder kinderen. Door passend onderwijs is het aantal leerlingen met complexe problematiek sterk toegenomen.

Waarom in Schotland zorgkinderen amper naar speciale scholen gaan 13.5.2019 08:00

De Currie Primary School ligt aan de rand van Edinburgh. Een basisschool met ruim vijfhonderd leerlingen, verdeeld over zeventien klassen. Ongeveer 10 procent heeft een allochtone achtergrond en 10 procent van de leerlingen krijgt extra zorg. Daarnaast zijn er nog allerlei scholieren met leerproblemen of opvallend gedrag.