Welkom, wij helpen u graag verder:

Nieuws

Passend Onderwijs

Passend onderwijs voor iedere leerling: dat is het doel van de aanpassing van zorg voor leerlingen. Op deze pagina een overzicht het laatste nieuws.

Collectieve klacht over passend onderwijs 17.1.2020 11:56

De Onderwijsinspectie kan maandag een knalgele Amerikaanse schoolbus verwachten met daarin Boze ouders. Onder deze noemer leveren ouders van kinderen die ‘geen passend onderwijs krijgen’ een collectieve klacht in bij de overheidsinstantie.

‘Zwakbegaafde’ Simon (12) fleurt helemaal op in het reguliere onderwijs 14.1.2020 13:06

De stap van basis- naar voortgezet onderwijs (VO) is al groot. Maar wat als je ook nog van speciaal onderwijs naar regulier moet? Als kleuter kreeg Simon Frelink (12) de diagnose ‘zwakbegaafd’. Hij gaat nu naar het vmbo-t.

Jenson (7) ondanks beperkingen toch op een gewone basisschool 13.1.2020 08:04

Duizenden kinderen zitten thuis omdat er geen geschikt onderwijs voor ze is. Ze passen niet in het gewone basisonderwijs. Noch in het speciaal onderwijs. Dat gold ook voor de zoon van Emy Smolders, Jenson. Maar Emy legde zich daar niet bij neer en het lukte haar om haar zoon op een gewone basisschool te krijgen. Ze vertelt erover in het Omroep Brabant tv-programma Kraak.

[EduAd] Een sociaal veilige school in 2020? 13.1.2020 07:15

Start met een proefabonnement Kwink voor de hele school! U kunt Kwink nu direct uitproberen of na de voorjaarsvakantie! Kwink is preventief tegen pesten. Online, praktisch, leuk en altijd actueel. Met leuke filmpjes. Geïnspireerd op het boek Groepsplan Gedrag. Al meer dan 800 scholen werken met veel plezier met Kwink.

Greta Thunberg rolmodel voor mensen met autisme: 'Ze ziet het als vanzelfsprekend' 14.12.2019 12:42

De 16-jarige klimaatactiviste Greta Thunberg heeft autisme. Dat schuift ze niet onder stoelen of banken: ze noemt het haar superkracht. "Ze laat zien wat je kan bereiken, niet ondanks maar dánkzij haar autisme."

Hier zitten kinderen met én zonder beperking bij elkaar in de klas 4.12.2019 09:02

Bij basisschool De Kroevendonk in Roosendaal vinden ze het heel belangrijk dat alle kinderen naar school kunnen. Hier zitten kinderen met én zonder beperking dus bij elkaar in de klas. De leerlingen uit groep 7 vinden dat hartstikke normaal.

Inclusief onderwijs. In Canada lukt het wel 27.11.2019 11:10

Elke dag reizen zo’n 45 kinderen uit Bunschoten-Spakenburg met busjes naar het speciaal basisonderwijs in Amersfoort. Dus nu hij sámen met een collega-schoolbestuur in Bunschoten-Spakenburg nieuwbouw krijgt, dacht Hans van Tricht: Dat moet anders. Ze gingen naar Canada voor een studiereis Inclusief Onderwijs. “Dit heeft positieve gevolgen voor de hele samenleving.”

Onderzoek naar thuiszitter: schooluitval vanuit het perspectief van leerlingen 21.11.2019 09:16

Het aantal leerlingen dat langer dan drie maanden thuiszit en niet naar school gaat – ‘thuiszitters’ – stijgt. Een stijging die we al jaren zien en die doorzet, ondanks de inspanningen die voortvloeien uit het Thuiszitterspact (2016) of Passend onderwijs (2014). Vanuit de onderwijspraktijk wordt de omgang met leerlingen met gedragsproblemen als moeilijk ervaren en ....

Onderwijsraad: Organiseer passend onderwijs niet op particuliere scholen 12.11.2019 12:31

Voor alle leerlingen moet er op reguliere scholen een passende plek te vinden zijn, vindt de Onderwijsraad. In een maandag verschenen advies stelt de raad dat het dan ook niet gewenst is om wettelijk mogelijk te maken dat particulier onderwijs de zorg voor kinderen met een zware ondersteuningsvraag overneemt.

Toezicht op zorgplicht passend onderwijs 12.11.2019 08:10

Per 1 november 2019 is het toezicht op de naleving van de zorgplicht een onderdeel van elk vierjaarlijks onderzoek en onze voorbereiding daarop.

Meer leerlingen naar speciaal (basis)onderwijs? 7.11.2019 08:30

Het is niet duidelijk hoeveel leerlingen op wachtlijsten staan van het speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs. Dat antwoordt onderwijsminister Arie Slob op Kamervragen van de PvdA.

Derde ronde praktijkgericht onderzoek Gedrag en Passend Onderwijs geopend 30.10.2019 09:43

Het Nationaal Regieorgaan voor Onderwijsonderzoek (NRO) stelt een nieuwe subsidieronde open binnen het onderzoeksprogramma Gedrag en Passend Onderwijs. Financiering kan worden aangevraagd voor kortlopende praktijkgerichte onderzoeksprojecten (18 maanden).