Welkom op de website van het Samenwerkingsverband VO IJssel-Vecht

Nieuws

Passend Onderwijs

Passend onderwijs voor iedere leerling: dat is het doel van de aanpassing van zorg voor leerlingen. Op deze pagina een overzicht het laatste nieuws.

Utrecht krijgt nieuw onderwijs voor kinderen met gedragsproblemen 11.5.2022 05:37

Het Kromme Rijn College in de Utrecht wijk Overvecht krijgt een afdeling voor kinderen die kampen met depressies, angst of teruggetrokken gedrag.

Passend onderwijs en gespecialiseerd onderwijs 22.4.2022 07:48

Deze pagina biedt cijfermatig inzicht in het passend onderwijs en gespecialiseerd onderwijs. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in regulier onderwijs (regulier basisonderwijs (bo), speciaal basis onderwijs (sbo) en regulier voortgezet onderwijs (vo)) en speciaal onderwijs (speciaal onderwijs (so) en voortgezet speciaal onderwijs (vso)).

Wiersma wil haast maken met verbeteraanpak Passend onderwijs 1.4.2022 13:30

Minister Wiersma wil de verbeteraanpak Passend onderwijs en de ontwikkeling naar inclusiever onderwijs versnellen. Ook wil hij het registreren van verzuim vergemakkelijken en een plan...

Samenwerkingsverbanden moeten reserves sneller afbouwen 30.3.2022 13:15

Samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs zijn toegewijd aan het afbouwen van hun financiële reserves, maar dat gaat nog niet overal snel genoeg. Dat meldt minister Wiersma.

Wat leraren moeten weten over passend onderwijs 29.3.2022 12:47

Het ministerie van OCW heeft de handreiking Helderheid rond passend onderwijs uitgebracht. Deze publicatie gaat over wat leraren in het basisonderwijs moeten weten over de ondersteuning aan leerlingen.

De master in hoger onderwijs wint terrein 19.3.2022 10:30

Steeds meer hbo-studenten kiezen voor een master na hun bachelor-opleiding. De opvallendste stijgers bij Fontys: Educational Needs, Architectuur en nieuwkomer Healthy Ageing Professional.

Associate Lector jeugd Bert Wienen over inclusief onderwijs: ‘Stel niet continu dat kind centraal’ 16.3.2022 12:26

Hij start het gesprek met een aanklacht tegen de huidige visie op inclusief onderwijs. Bert Wienen, psycholoog, onderwijswetenschapper en associate lector jeugd bij Windesheim, vindt dat we in het denken over inclusief niet langer het kind als uitgangspunt moeten nemen.

Jeugdhulpverlener in de klas helpt leerkracht én leerling 11.3.2022 08:21

Het in de klassensituatie direct delen van expertise tussen jeugdhulpverlener en leerkracht versterkt het welbevinden van leerlingen. Zo blijkt uit onderzoek onder leiding van Mariette Haasen van het Fontys-Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg.

Column | De aangeleerde hulpeloosheid van curlingouders zorgt voor stinkende wonden 9.3.2022 08:37

De aangeleerde hulpeloosheid waarvan mijn generatie ‘curlingparents’ een handje heeft, is de weg van de minste weerstand op de korte termijn en die van stinkende wonden op de lange termijn. We vegen de baan schoon van alle obstakels, zodat je er zo soepel mogelijk doorheen glijdt, maar uiteindelijk ben je nergens op voorbereid.

Stappenplan basisondersteuning Passend onderwijs beschikbaar 18.2.2022 11:30

Als onderdeel van de verbeteraanpak Passend onderwijs is een stappenplan ontwikkeld dat scholen als hulpmiddel kunnen gebruiken wanneer een leerling een ondersteuningsbehoefte heeft. Hierdoor weten...

Het grote TOS mysterie - Taalontwikkelingsstoornis uitgelegd in een strip 16.1.2022 10:00

Persbericht - Het grote TOS mysterie is geschreven voor kinderen met en zonder TOS vanaf ongeveer 10 jaar. Het doel is om meer bekendheid te creëren voor TOS en kinderen te enthousiasmeren voor taalwetenschap. Het stripverhaal is geschreven en getekend door Wouter Goudswaard en gebaseerd op het promotieonderzoek van Imme Lammertink. Zij onderzocht waarom het leren van taal niet voor ieder kind vanzelfsprekend is.

Kwaliteitskaarten voor schoolleiders in het Passend onderwijs 10.1.2022 14:10

Ook schoolleiders in het Passend onderwijs hebben behoefte aan praktische handvatten in relatie tot de NP Onderwijsgelden. De AVS heeft 5 kwaliteitskaarten ontwikkeld met financiering en...