Welkom op de website van het Samenwerkingsverband VO IJssel-Vecht

Nieuws

Passend Onderwijs

Passend onderwijs voor iedere leerling: dat is het doel van de aanpassing van zorg voor leerlingen. Op deze pagina een overzicht het laatste nieuws.

‘Spaarpotten passend onderwijs eind 2022 naar de klas’ 17.3.2021 07:19

De torenhoge financiële reserves bij veel samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs gaan in 2022 van de plank af en naar de klas. Tenminste, dat zeggen de organisaties zelf in een gezamenlijk plan dat demissionair onderwijsminister Arie Slob heeft goedgekeurd.

Onderzoek naar inzet academisch opgeleide leraren 2.3.2021 17:18

In het primair onderwijs zijn steeds meer leraren werkzaam met een universitair bachelor- of masterdiploma. Maar hoe worden zij ingezet? Welke rol(len) vervullen zij binnen de school en hoe kijken zij naar hun loopbaanperspectieven? Om antwoord te krijgen op deze vragen heeft het ministerie van OCW ...

Nog veel leerlingen thuis 2.3.2021 08:50

Vanwege corona en afstandsonderwijs waren scholen niet verplicht om verzuimmeldingen door te geven aan gemeenten. Hierdoor zijn de verzuimcijfers van de leerplichttelling 2019-2020 niet met eerdere jaren te vergelijken. Toch laten de verzuimcijfers wel zien dat er nog veel leerlingen niet naar school gaan, ondanks de inspanningen van scholen, samenwerkingsverbanden en gemeenten.

Dit willen de politieke partijen met het onderwijs 9.2.2021 14:31

Wat willen de verschillende politieke partijen met het onderwijs? NU.nl liep alle verkiezingsprogramma's voor je af, zodat je precies weet wat je kunt verwachten als het gaat om het leenstelsel, het lerarentekort, vrijheid van onderwijs en passend onderwijs.

Kinderombudsvrouw: Kwetsbare kinderen raken verder achterop door dichte scholen 17.12.2020 09:43

Door het sluiten van de basisscholen groeit de kloof tussen kwetsbare kinderen en kinderen die uit beter gestelde gezinnen komen. Dat zegt Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer in gesprek met NU.nl.

Impact lockdown groot voor kinderen in speciaal onderwijs 17.12.2020 07:30

De klaslokalen zijn vanaf vandaag 5 weken lang leeg. Van de een op de andere dag moesten scholen de deuren sluiten. Dat betekent geen gezellig kerstfeest op school, ouders die snel een oplossing moeten vinden voor opvang en dat docenten weer een online lesprogramma moeten organiseren. Voor niemand prettig, maar voor leerlingen in het speciaal onderwijs misschien ...

Scholen sluiten, wat betekent dit voor het gespecialiseerd onderwijs? 15.12.2020 14:50

Naar aanleiding van de toespraak van premier Rutte van gisteravond leven er nog veel vragen. Ook binnen het gespecialiseerd onderwijs. Het is uiteraard niemand ontgaan dat er voor leerlingen die praktijkvakken volgen, (voor)examen doen en kwetsbare leerlingen zijn (en dat laatste geldt voor onze geh...

ECHO Awards uitgereikt voor rolmodellen en inclusief onderwijs 9.12.2020 13:10

Vier studenten met een niet-westerse achtergrond hebben 8 december de ECHO Awards 2020 uitgereikt gekregen van minister Ingrid van Engelshoven van van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De studenten onderscheiden zich vanwege hun bovenmatige studieprestaties, hun ondernemende instelling, organiserend...

Debat over passend onderwijs: geen stelselwijziging, wel verbeteringen nodig 19.11.2020 11:00

Passend onderwijs werd het afgelopen jaar uitgebreid geëvalueerd door het ministerie van OCW en vorige week stuurde minister Arie Slob zijn verbeteraanpak met 25 maatregelen naar de Tweede Kamer. Deze week spraken minister en Tweede Kamer over hun ideeën om passend onderwijs te verbeteren.

Opinie | Baken eens goed af wat passend onderwijs is 19.11.2020 08:37

Om te voorkomen dat het draagvlak onder leraren afkalft, moet minister Slob het passend onderwijs beter begrenzen, betoogt Sietske Waslander met een aantal collega-wetenschappers. En Sara Stegen pleit voor een fonds voor leerlingen die zijn uitgevallen.

Politieke steun voor ‘late reparatie’ passend onderwijs 16.11.2020 17:38

Onderwijsminister Arie Slob kreeg vanmiddag brede steun in de Tweede Kamer voor zijn verbeterprogramma om zes jaar na de invoering de problemen rond passend onderwijs aan te pakken. Een van die maatregelen is een nog uit te werken landelijke norm voor basisondersteuning. Vanuit de oppositiebankjes klonk wel een getergde vraag: Waarom nu pas?

Nederland rapporteert over naleving kinderrechten 13.11.2020 06:23

De regering heeft de vijfjaarlijkse rapportage over de naleving van het kinderrechtenverdrag naar de Verenigde Naties (VN) gestuurd. Het Kinderrechtencollectief mist daarin aandacht voor knelpunten op het gebied van jeugdhulp, passend onderwijs, kindermishandeling en kansenongelijkheid.