Welkom, wij helpen u graag verder:

Nieuws

Passend Onderwijs

Passend onderwijs voor iedere leerling: dat is het doel van de aanpassing van zorg voor leerlingen. Op deze pagina een overzicht het laatste nieuws.

[EduAd] Een sociaal veilige groep? Kwink! 12.9.2019 17:35

Nieuwsgierig of Kwink ook voor úw school de ideale methode is voor een sociale en veilige groep? Vraag een gratis proefabonnement aan. Nu gratis tot de herfstvakantie! Wilt u ook een vrijblijvende presentatie op school? Dat kan!

[EduAd] Een sociaal veilige groep? Kwink! Gratis tot de herfstvakantie 19.8.2019 07:06

Nieuwsgierig of Kwink ook voor úw school de ideale methode is voor een sociale en veilige groep? Vraag een gratis proefabonnement aan. Nu gratis tot de herfstvakantie! Wilt u ook een vrijblijvende presentatie op school? Dat kan!

Bijeenkomst verkenning bevoegdhedenstelsel PrO-VSO 14.8.2019 08:00

De bijeenkomst van 10 september is een vervolgsessie. Hierin gaan we met leraren, schoolleiders en lerarenopleiders concreet ontwerpen hoe bevoegdheden in het pro-vso eruit zouden moeten zien. Dit gebeurt op basis van onder meer de huidige bekwaamheidseisen, de behoefte van de doelgroep, de vakinhoudelijke eisen en andere contexten waarmee leraren te maken hebben.

Kamer wil toe naar inclusief onderwijs 24.7.2019 06:00

De Tweede Kamer roept de regering op werk te maken van echt inclusief onderwijs. Dit betekent dat elk kind passend onderwijs kan krijgen in de reguliere school. Tot nu toe zitten kinderen met een ondersteuningsbehoefte vooral in speciale scholen. Drie jaar geleden heeft Nederland echter het VN Mensenrechtenverdrag Handicap mede ondertekend, waaruit het recht op inclusief onderwijs volgt.

Kamer wil meer passend onderwijsgeld in de klas 15.7.2019 11:00

Waarom moet al dat geld worden opgespaard? En zijn al die uitgaven voor directies, raden van toezicht, personeel en huisvesting van samenwerkingsverbanden nu werkelijk allemaal wel nodig? Het signaal van de Kamer is duidelijk. De politiek heeft genoeg van de passend onderwijsbureaucratie en wil waar – lees: goed onderwijs en zorg – voor ons belastinggeld.

Diverse moties aangenomen rond passend onderwijs 9.7.2019 11:00

Minister Slob zal dit jaar nog afspraken maken met de samenwerkingsverbanden over het zo snel mogelijk inzetten van financiële reserves. Ook moet hij in overleg met het veld alvast een landelijke norm formuleren voor basisondersteuning op alle scholen, die in 2020 tegelijk met de evaluatie kan worden besproken in de Kamer.

Minister: Geen grote wijzigingen in passend onderwijs 28.6.2019 08:00

Het geduld in de Kamer met passend onderwijs raakt op, zo bleek tijdens het algemeen overleg naar aanleiding van de dertiende voortgangsrapportage passend onderwijs. Het speciaal onderwijs groeit, leraren zijn ontevreden en het aantal thuiszitters blijft hoog. Minister Slob ziet op dit moment echter niets in grote wijzigingen. Hij wil de evaluatie van 2020 afwachten.

Leraren meer ondersteunen bij passend onderwijs 27.6.2019 09:00

Scholen, besturen en samenwerkingsverbanden kunnen meer doen om leraren te ondersteunen bij passend onderwijs. Dat stelt onderwijsminister Slob in reactie op een recente enquête van de AOb. Hij benadrukt onder andere het belang van goed strategisch personeelsbeleid. Daarnaast kunnen samenwerkingsverbanden meer doen om de solidariteit onder scholen te vergroten.

Maak ruimte voor passende zorg [opinie] 24.6.2019 09:00

Als onderdeel van de vernieuwing gaat in 2014 het speciaal onderwijs op de schop. Leerkrachten reageren meteen kritisch: kwetsbare leerlingen zouden het kind van de rekening worden. Want het begeleiden van een dergelijk kind vergt nu eenmaal meer zorg en aandacht. En dat is een beetje lastig, als een docent al een klas met 25 of meer leerlingen heeft.

Slob: ‘Beeld over passend onderwijs te negatief’ 23.6.2019 09:00

Veel mensen hebben dat aangegeven in het ‘vertelpunt’ waar iedereen zijn ervaringen kwijt kon. Dat meldt onderwijsminister Arie Slob in een brief aan de Tweede Kamer over de voortgang en evaluatie van passend onderwijs. Slob schrijft dat in veel regio’s echte samenwerking tot stand is gekomen tussen scholen onderling en ook met de (jeugd)zorg.

Scholen gaan zélf knokken voor meer zorgleerlingen in gewone klassen 20.6.2019 08:00

Tientallen scholen en onderwijsorganisaties bundelen de krachten om zélf meer kinderen die zorg nodig hebben in de gewone klassen te houden. Ze vinden dat er nu écht iets moet gebeuren, want na jaren vol verwoede pogingen stijgt het aantal leerlingen op het speciaal onderwijs juist. ,,We gaan laten zien hoe het wel kan.”

Passend onderwijs schaadt leerlingen 19.6.2019 06:00

In elke klas in het PO en VO zitten gemiddeld meer dan drie leerlingen die geen extra ondersteuning ontvangen, maar dat wel nodig hebben. Ruim zeven op de tien leraren geven aan dat ze leerlingen hebben die geen extra ondersteuning ontvangen, maar dat eigenlijk wel nodig hebben. Omdat het speciaal onderwijs zoveel duurder is, wordt het expres moeilijk gemaakt een verwijzing te bemachtigen.