Welkom op de website van het Samenwerkingsverband VO IJssel-Vecht

Naar het Voortgezet Speciaal Onderwijs

Informatie voor ouders en leerlingen

Je meldt je aan bij de school van jouw keuze. Deze school zal je berichten of je bij hen geplaatst kunt worden of dat er op een andere school binnen het samenwerkingsverband een betere plek is voor jou. Deze school regelt ook een eventuele toelaatbaarheidsverklaring bij de Commissie Toewijzing. Zij bekijken je dossier en brengen een advies uit waarbij wordt uitgegaan van jouw omstandigheden en wensen. Als de Commissie Toewijzing besluit dat de beste plek voor jou in het speciaal onderwijs (VSO) is, dan ontvang je ter kennisname vanuit ons samenwerkingsverband een bevestiging hiervan: een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) VSO met een aanduiding voor de TLV-categorie.

Deze TLV is geldig voor alle scholen voor voortgezet speciaal onderwijs in Nederland.

Wil je weten welke VSO-scholen ons samenwerkingsverband heeft ga dan naar: Voortgezet speciaal onderwijs scholen.