Welkom op de website van het Samenwerkingsverband VO IJssel-Vecht

Voor scholen

Aanmelden voor VO of VSO in Zwolle?

Het aanmeldingsformulier 2021-2022 voor het Zwolse VO en VSO is gereed! Klik hier voor de link naar de pagina met het nieuwe aanmeldingsformulier en overige documenten .

Corona-maatregelen

In verband met de scholensluiting zijn er aangepaste procedures v.w.b. ondertekening door ouders op het ondertekeningsformulier. Kijk in Kindkans voor de laatste info. Tevens zijn de algemene VSO-instroommomenten aangepast, neem hiervoor contact op met betreffende VSO-scholen.

In april 2021 heeft minister Slob een brief verstuurd naar SWV’s en scholen over het proces rondom verlengingsaanvragen TLV’s.

Ons SWV heeft een reactie opgesteld voor al onze aanvragende scholen, klik hier.

 

Kindkans

Heb je een aanvraag voor een TLV? Ons samenwerkingsverband werkt met het registratieprogramma Kindkans.  Vul dan de aanvraag voor VSO of praktijkonderwijs in via Kindkans. In onze handleidingen via je nadere info over criteria en te uploaden documenten, zie pagina Documenten. Via Kindkans communiceren wij tevens met scholen over de voortgang van de aanvragen.

 

Nog geen account in Kindkans?

Alle aangesloten scholen buiten ons SWV hebben al een account in Kindkans. Buiten onze regio ontvangen scholen op aanvraag een account voor Kindkans. Neem hiervoor contact op met het secretariaat van de commissie toewijzing; mail naar ct@swvvoijsselvecht.nl en vermeld:

  • naam stichting waaronder de locatie valt
  • naam school, adres, woonplaats en BRIN
  • naam contactpersoon en e-mailadres contactpersoon

Je ontvangt dan een mail met de inloggegevens. Heb je hulp nodig bij het invullen van de aanvraag in Kindkans? Bel of mail het secretariaat, wij helpen je graag verder.

 

Voorlopige planning vergaderingen Commissie Toewijzing (CT):

De CT vergadert bijna wekelijks, mits er aanmeldingen zijn. De deadline om aanvragen in te dienen is ca. twee weken vóór een CT-vergadering. TLV’s worden NIET met terugwerkende kracht verstrekt. Houd rekening met de instroomdata in het VSO!

Bijzondere deadlines voor VSO:
• nieuwe TLV-aanvragen voor onderinstroom (betr. groep 8 lln in 2021-2022 voor het starten in VSO in 2022-2023): uiterlijk 1 december 2021 (verlengd voor SO en SBO tot 1 mei 2022)
• verlengingsaanvragen: tussen 1 december 2021 en 1 april 2022

Bijzondere deadlines voor VO én VSO:
• nieuwe TLV-aanvragen zij-instromers: 1 mei 2022. NB. Indien later ingeleverd dan is er geen garantie dat TLV-aanvragen vóór de zomervakantie worden afgehandeld
• TLV voor PrO: 1 juni 2022.

LET OP!
In het kader van de wet AVG gaan wij strenger om met de controle op de ondertekeningsformulieren. Dit betekent o.a. dat deze formulieren echt volledig ingevuld dienen te worden: De bijlagen die je in Kindkans toevoegt moeten allen apart worden benoemd op het ondertekeningsformulier. Indien het formulier niet compleet is wordt de aanvraag niet in behandeling genomen. Ook volledig invullen: naam, functie en ondertekening van de aanvragende school, naam én handtekening ouder/verzorger.

Vaste instroommomenten VSO-scholen in ons SWV:
(naast de reguliere instroom aan het begin van het cursusjaar én de hardheidsclausule in bijzondere gevallen)

Ambelt/Spanker/Sprengen/Twijn:
-Laatste week van september, november, januari en maart

Hofplein:
-Eerste week na herfstvakantie, kerstvakantie,voorjaarsvakantie

 

WISC-V:

WISC-V is voorlopig voor twee jaar goedgekeurd, zie de nieuwe lijst van toegestane instrumenten 2021-2022 op de website van het SWV. In Kindkans is deze toets opgenomen.