Welkom, wij helpen u graag verder:

Voor scholen

Aanmelden voor VO of VSO in Zwolle?

Het aanmeldingsformulier 2019-2020 voor het Zwolse VO en VSO is gereed! Klik hier voor het nieuwe aanmeldingsformulier.

 

Kindkans

Ons samenwerkingsverband werkt met het registratieprogramma Kindkans. Heb je een aanvraag voor een TLV voor VSO of Praktijkonderwijs/Bijzondere Regeling? Vul dan de aanvraag in via Kindkans. Via Kindkans communiceren wij tevens met scholen over de voortgang van de aanvragen.

 

Nog geen account in Kindkans?

In 2016 hebben alle scholen in ons samenwerkingsverband een account ontvangen via de contactpersonen. Scholen buiten ons SWV ontvangen een account op aanvraag voor Kindkans. Neem hiervoor contact op met het secretariaat van de commissie toewijzing; mail naar ct@swvvoijsselvecht.nl en vermeld:

  • naam stichting waaronder de locatie valt
  • naam school, adres, woonplaats en BRIN
  • naam contactpersoon en e-mailadres contactpersoon

Je ontvangt dan een mail met de inloggegevens. Heb je hulp nodig bij het invullen van de aanvraag in Kindkans? Bel of mail het secretariaat, wij helpen je graag verder.

 

Voorlopige planning vergaderingen Commissie Toewijzing:
 7 oktober voor CT op 15 oktober. Uitslag in Kindkans: uiterlijk 18 oktober
• 28 oktober voor CT op 5 november. Uitslag in Kindkans: uiterlijk 8 november
• 11 november voor CT op 19 november. Uitslag in Kindkans: uiterlijk 22 november
• 2 december voor CT op 10 december. Uitslag in Kindkans: uiterlijk 13 december
•  7 januari voor CT op 14 januari. Uitslag in Kindkans: uiterlijk 17 januari
• 16 januari voor CT op 28 januari. Uitslag in Kindkans: uiterlijk 31 januari
• 30 januari voor CT op 11 februari. Uitslag in Kindkans: uiterlijk 14 februari
• 25 februari voor CT op 3 maart. Uitslag in Kindkans: uiterlijk 6 maart
• 5 maart voor CT op 17 maart. Uitslag in Kindkans: uiterlijk 20 maart

De Commissie Toewijzing vergadert tussen 1 april en 1 oktober wekelijks. De deadline om aanvragen in te dienen is ca. twee weken vóór een CT-vergadering. TLV’s worden NIET met terugwerkende kracht verstrekt. Houd rekening met de instroomdata in het VSO!

Bijzondere deadlines voor VSO:
• nieuwe TLV-aanvragen voor onderinstroom (betr. groep 8 lln in 2019-2020 voor het starten in VSO in 2020-2021): uiterlijk 1 december 2019
• verlengingsaanvragen: tussen 1 december 2019 en 1 april 2020

Bijzondere deadlines voor VO én VSO:
• nieuwe TLV-aanvragen zij-instromers: 1 mei 2020. NB. Indien later ingeleverd dan is er geen garantie dat TLV-aanvragen vóór de zomervakantie worden afgehandeld
• TLV voor PrO: 1 juni 2020.

LET OP!
In het kader van de wet AVG gaan wij strenger om met de controle op de ondertekeningsformulieren. Dit betekent o.a. dat deze formulieren echt volledig ingevuld dienen te worden: De bijlagen die je in Kindkans toevoegt moeten allen apart worden benoemd op het ondertekeningsformulier. Indien het formulier niet compleet is wordt de aanvraag niet in behandeling genomen. Ook volledig invullen: naam, functie en ondertekening van de aanvragende school, naam én handtekening ouder/verzorger.

Vaste instroommomenten VSO-scholen in ons SWV:
(naast de reguliere instroom aan het begin van het cursusjaar én de hardheidsclausule in bijzondere gevallen)

Ambelt/Spanker/Sprengen/Twijn:
-Laatste week van september, november, januari en maart

Hofplein:
-Eerste week na herfstvakantie, kerstvakantie,voorjaarsvakantie
Verzoek aan de aanvragers:

WISC-V:

WISC-V is voorlopig voor twee jaar goedgekeurd, zie de nieuwe lijst van toegestane instrumenten 2020-2021 op de website van het SWV.

Verlenging? Check:

Denk eraan dat je bij verlengingen de tabbladen schoolgegevens/contactpersonen en persoonsgegevens aanpast indien nodig.