Welkom op de website van het Samenwerkingsverband VO IJssel-Vecht

Commissie Toewijzing

 

Wat is de Commissie Toewijzing? 

Deze commissie beoordeelt alle aanvragen voor een toelaatbaarheidsverklaring in ons samenwerkingsverband en bestaat uit vier leden:

  • onafhankelijk voorzitter
  • drie gedragswetenschappers (orthopedagoog en psycholoog) uit regulier voortgezet onderwijs én voortgezet speciaal onderwijs

Samen wordt bekeken aan de hand van een dossier of de leerling in aanmerking komt voor een toelaatbaarheidsverklaring of arrangement. De commissieleden zijn thuis in de regio, hebben ruime ervaring in het speciaal onderwijs en kennen de zorgprofielen van de scholen. Deze commissie geeft advies aan het bestuur van het samenwerkingsverband. De uitspraak van de commissie is bindend.

Mocht je het niet eens zijn met de uitspraak van deze commissie toewijzing, dan kun je vragen om het besluit toe te laten lichten, mail hiervoor naar: ct@swv-hanzeland.nl  Wij nemen de tijd om uit te leggen waarom de commissie tot een bepaald oordeel is gekomen. Tenslotte is er de mogelijkheid om formeel bezwaar aan te tekenen tegen een toelaatbaarheidsverklaring.

Mail dan je formele bezwaar (met ontvangstbevestiging) naar het bestuur van het samenwerkingsverband: secretariaat-vo@swv-hanzeland.

Het bestuur van het samenwerkingsverband legt het bezwaar voor aan de landelijke bezwaar- en adviescommissie.

Wil je meer informatie over (het aanvragen van) de toelaatbaarheidsverklaring (TLV)? Klik hier.

 

Heb je een vraag aan de Commissie Toewijzing? Mail naar:  ct@swv-hanzeland.nl

De Commissie Toewijzing vergadert twee wekelijks en in drukke tijden elke week.