Welkom op de website van het Samenwerkingsverband VO IJssel-Vecht

Voortgezet Speciaal Onderwijs

 

Wat is Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO)?

Speciaal onderwijs biedt aan kinderen met een beperking, chronische ziekte of stoornis bijzondere begeleiding die niet op het reguliere (gewone) onderwijs gegeven kan worden.

Voorheen werd het VSO ingedeeld in 4 clusters, de term clusterindeling is inmiddels vervangen door categorie 1, 2 en 3.

De Commissie Toewijzing die onder het samenwerkingsverband valt, zal beoordelen of je in aanmerking komt om op het voortgezet speciaal onderwijs in te stromen.

 

Welke VSO-scholen zijn er in de regio IJssel-Vecht aangesloten bij ons SWV?

Deze worden op onderstaande kaart weergegeven. Als u op een gemarkeerde plaats klikt krijgt u de naam en informatie van de betreffende school te zien.