Welkom op de website van het Samenwerkingsverband VO IJssel-Vecht

Voor ouders

Info voor ouders en leerlingen

Ouders/verzorgers kunnen hun kind schriftelijk aanmelden bij de school van hun keuze. De school waar de leerling wordt aangemeld heeft zorgplicht en onderzoekt of extra ondersteuning nodig is. Het kan zijn dat de school geen passend onderwijs kan aanbieden. De school zal dan bekijken welke andere school binnen het samenwerkingsverband dit wel kan geven. Dit kan in het reguliere voortgezet onderwijs (VO) zijn maar ook in het voortgezet speciaal onderwijs (VSO). Er is een Commissie Toewijzing die bepaalt of plaatsing in het voortgezet speciaal onderwijs noodzakelijk is. De school van aanmelding regelt deze aanvraag.

Binnen 6 weken (uiterlijk 10 weken) na aanmelding ontvang je bericht van de school van aanmelding of je geplaatst kunt worden.

Het samenwerkingsverband heeft geen bovenschoolse voorzieningen; aanmelden bij het samenwerkingsverband is niet mogelijk.