Welkom op de website van het Samenwerkingsverband VO IJssel-Vecht

Toelaatbaarheidsverklaring aanvragen

Kindkans

Als je een aanvraag wilt indienen voor een TLV heb je een account nodig voor kindkans. Wij gebruiken hier uitsluitend persoonlijke gebruikersnamen voor, dus het is niet de bedoeling dat je met meerdere collega’s op een account werkt. Heb je een vraag over een account? Bel ons op 088 – 850 7637 (bereikbaar op dinsdag en donderdag) of mail het secretariaat: ct@swv-hanzeland.nl 

 

Informatie voor VO-scholen die binnen de regio 23.05 (Hanzeland) vallen

Voor VO-scholen in onze regio gelden in bijzondere situaties regelingen bij het aanvragen van TLV’s of Kansrijk VO-arrangementen. Deze regelingen staan beschreven in het document ‘Regelingen bij TLV’s dat op te vragen is bij het secretariaat. Het proces rondom TRAVO vind je beschreven in het stroomschema TRAVO.

 

Informatie voor VSO-scholen die buiten de regio 23.05 (Hanzeland) vallen

De meeste VSO-scholen buiten onze regio hebben inmiddels een account voor Kindkans. Mocht dit niet het geval zijn, dan vragen wij je om contact op te nemen met het secretariaat van de commissie toewijzing: ct@swv-hanzeland.nl. Het SWV zal een persoonlijk account aanmaken en op verzoek telefonisch uitleg geven over het programma.  Zie ook de handleiding Kindkans.

 

Deadlines 

Tussen 1 mei en 1 oktober vergadert de commissie wekelijks. Buiten deze periode kan het zijn dat er weinig aanmeldingen zijn en de CT 2 wekelijks vergaderd. De actuele deadlines voor het indienen van TLV’s vind je zowel op de homepage van kindkans als hier op de website.