Welkom op de website van het Samenwerkingsverband VO IJssel-Vecht

Naar het Praktijkonderwijs

Basisscholen geven vóór 1 maart een studieadvies aan leerlingen in groep 8 over het vervolgonderwijs: welk niveau is het beste voor de leerling, dit wordt het BSA (Bindend Studie Advies) genoemd.

Praktijkonderwijs
Het advies kan zijn dat je het beste op je plek bent in het praktijkonderwijs, ook wel PrO genoemd. Als je je aanmeldt bij een school voor praktijkonderwijs zal deze school ook zorgdragen voor een toelaatbaarheidsverklaring (TLV voor PrO). De praktijkschool (of een VMBO-school) vraagt deze TLV aan bij het samenwerkingsverband waar de schoollocatie is gevestigd. De praktijkschool ontvangt het origineel van deze TLV, de ouders/verzorgers van de leerling ontvangen een kopie hiervan.

Wil je weten welke praktijkscholen ons samenwerkingsverband heeft ga dan naar: deelnemende scholen.