Welkom, wij helpen u graag verder:

Praktijkonderwijs

Praktijkonderwijs? TLV aanvragen!

Per 1 januari 2016 kan er een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor het praktijkonderwijs aangevraagd worden bij het samenwerkingsverband. Wettelijk gezien mag niet van de criteria en tijdsduur af worden geweken; deze zijn hetzelfde gebleven zoals eerder door de RvC werden gehanteerd. De praktijkscholen die onder het SWV VO 23.05 vallen dienen een aanvraag in bij dit samenwerkingsverband via het webbased registratieprogramma Kindkans.

 

Wie vraagt aan en waar?

  • PrO-scholen én VMBO-scholen kunnen TLV’s voor PrO aanvragen bij hun eigen samenwerkingsverband.
  • PrO-scholen mogen daarnaast ook een TLV Bijzondere Regeling aanvragen bij hun eigen samenwerkingsverband. Als een leerling afstroomt van VMBO-BBL naar Praktijkonderwijs, dan dient de praktijkschool een aanvraag in bij de Commissie Toewijzing voor een PrO-Bijzondere Regeling, bij het eigen samenwerkingsverband waartoe de leerling behoort.
  • PrO-scholen in ons SWV vind je op het tabblad Deelnemende Scholen.

 

Geldigheid TLV!

  • Een TLV voor Praktijkonderwijs is geldig voor de gehele schoolloopbaan.
  • Een afgegeven TLV voor Praktijkonderwijs is geldig in het hele land, evenals een TLV voor VSO.

 

Klik hier om de Handleiding PrO en PrO-Bijzondere Regeling te downloaden(In deze Handleiding vind je nadere info over het werken in registratieprogramma Kindkans en critera PrO en PrO-BR.)