Welkom op de website van het Samenwerkingsverband VO IJssel-Vecht

Praktijkonderwijs

Praktijkonderwijs? (PrO) TLV aanvragen!

Per 1 januari 2016 kan er een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor het praktijkonderwijs aangevraagd worden bij het samenwerkingsverband. Wettelijk gezien mag niet van de criteria en tijdsduur af worden geweken; deze zijn hetzelfde gebleven zoals eerder door de RvC werden gehanteerd. De praktijkscholen die onder het SWV VO 23.05 vallen dienen een aanvraag in bij dit samenwerkingsverband via het webbased registratieprogramma Kindkans.

Dringend verzoek aan de scholen voor primair onderwijs: maak gebruik van een van de testen die benoemd worden in de Lijst van Instrumenten, zie Documenten: Aanvragen TLV en arrangementen

Indien een test niet voorkomt op de betr. lijst, kan er géén TLV voor praktijkonderwijs worden afgegeven. Jaarlijks wordt deze Lijst van Instrumenten aangepast.

 

Wie vraagt aan en waar?

  • PrO-scholen én VMBO-scholen kunnen TLV’s voor PrO aanvragen bij hun eigen een samenwerkingsverband.
  • PrO-scholen mogen daarnaast ook een TLV Bijzondere Regeling aanvragen bij een samenwerkingsverband. Als een leerling afstroomt van VMBO-BBL naar Praktijkonderwijs, dan dient de praktijkschool een aanvraag in bij de Commissie Toewijzing voor een PrO-Bijzondere Regeling, bij het samenwerkingsverband waartoe de leerling behoort.
  • PrO-scholen in ons SWV vind je op het tabblad Deelnemende Scholen.

 

Geldigheid TLV!

  • Een TLV voor Praktijkonderwijs is geldig voor de gehele schoolloopbaan.
  • Een afgegeven TLV voor Praktijkonderwijs is geldig in het hele land, evenals een TLV voor VSO.