Welkom op de website van het Samenwerkingsverband VO IJssel-Vecht

Bestuur en coördinatie

De Stichting VO2305 staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 59114843.

Bestuur

De heer C.J. Elsinga is voorzitter van het samenwerkingsverband.

 

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur bestaat momenteel uit twee personen die tevens vertegenwoordigd zijn in het algemeen bestuur:

De heer C.J. Elsinga, voorzitter

De heer H.A.J.M. Nijboer, penningmeester

 

Algemeen bestuur

Het algemeen bestuur bestaat uit 13 personen die de 13 deelnemende schoolbesturen vertegenwoordigen.

Toegevoegd aan dit algemeen bestuur is het onafhankelijk lid, de heer W.J. Kroesen.

De heer W.J. Kroesen is per 1 augustus 2020 tot voorzitter benoemd van het algemeen bestuur.

 

Afgevaardigden VO- en VSO-besturen:

Mevrouw C.J. Japenga namens Almere College Kampen en Dronten

De heer H. A.J.M. Nijboer namens het Carmel College Salland

De heer T. Sebens namens het Greijdanus locatie Zwolle

De heer T.F. Biesterbosch namens stichting Agnieten-de Boog

De heer J.H. Lippold namens stichting Landstede

De heer H. Kraak namens scholen van stichting Ichthus

De heer M. de Vries namens het Noordgouw College

Mevrouw A. van der Werf, namens stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio

De heer G.C. Huijgen namens Zone.college (v.h. AOC de Groene Welle)

De heer H. van der Wal namens VSO de Spanker

De heer M.G. Bauer namens VSO Hofplein

De heer E. Klein namens VSO de Sprengen

De heer C.J. Elsinga namens stichting VSO De Ambelt (en VSO De Twijn)

 

Coördinatie

De heer K. Oosterbaan is onderwijsregisseur van het samenwerkingsverband en bereikbaar via het secretariaat.

Mevrouw C.J.G. van der Vegt is bestuurssecretaris van het samenwerkingsverband, zij is bereikbaar via het secretariaat.