Welkom op de website van het Samenwerkingsverband VO IJssel-Vecht

Meer over TLV

Algemene informatie TLV voor VSO

Er bestaan drie categorieën bij het toewijzen van een TLV voor het VSO: een categorie 1 (laag) een categorie 2 (midden) of een categorie 3 (hoog). Deze onderverdeling heeft te maken met de bekostiging van het VSO en is gebaseerd op het oude bekostigingsstelsel voor VSO.

Hoofdprincipe van de toelaatbaarheidsverklaring voor een categorie 1 is niet het toepassen van een indicatie-handboek, maar de onderwijsleersituatie (OLS) van de leerling staat centraal: wat heeft deze leerling nodig in de OLS om zich verder te ontwikkelen.

 

 

Status van je TLV-aanvraag?

  • De aanvragen met status Aanmelding worden behandeld door de Commissie Toewijzing.
  • Info over het verloop van de aanvraag (hulpvraag) vind je in Kindkans onder het leerlingaccount bij Hulpvragen-Hulpvraag-statusinformatie.
  • Indien onze commissie toewijzing een TLV afgeeft kun je deze getekende TLV downloaden vanuit Kindkans bij het leerlingaccount onder het tabblad  Hulpvragen – TLV.

 

Ontvangen ouders een TLV van het samenwerkingsverband?

Vanaf 1 september 2023 worden er geen TLV’s meer verstuurd per post. Deze kunnen ouders per email ontvangen. De scholen kunnen de TLV’s downloaden in kindkans.

TLV’s die door het SWV zijn afgegeven vóór 1 april 2016 zijn tevens in Kindkans geplaatst. In Kindkans worden accounts voor leerlingen gezet waarop per leerling een hulpvraag kan worden ingediend. Een hulpvraag kan een eerste TLV zijn, maar ook een verzoek tot verlenging.

  • Als de TLV afwijkt van de hulpvraag (bv. een andere VSO-categorie) zal de commissie het afwijkend besluit beredeneren. Heb je een vraag over het besluit van de commissie toewijzing? Mail naar: secretariaat@swvvoijsselvecht.nl  met verzoek om toelichting bij het besluit.
  • Indien je het niet eens bent met de toelichting van het besluit dat de commissie toewijzing heeft gegeven, dan kan het aanvragende bestuur alsnog een bezwaar indienen bij het bestuur van het SWV, zie hiervoor de tekst op de TLV (deze wordt jaarlijks aangepast aan wettelijke regelingen). Het SWV is aangesloten bij de landelijke bezwaar- en adviescommissie. Deze commissie behandelt bezwaren die door scholen of ouders worden ingediend.
  •  De bezwaarprocedure is op te vragen bij het secretariaat.