Welkom, wij helpen u graag verder:

Meer over TLV

Algemene informatie TLV voor VSO

Indien er een TLV voor VSO wordt aangevraagd kan er gekozen worden in de aanvraag voor categorie 1 (laag), 2 (midden) of 3 (hoog). De criteria voor alle categorieën worden uitgebreid beschreven in het ondersteuningsplan.

Criteria voor afgifte van cat. 2 en 3 vind je in het document ‘criteria cat. 2 en 3’ zie tabblad Documenten/Vragen en antwoorden rondom TLV’s .

 

Status van je TLV-aanvraag?

  • De aanvragen met status Aanmelding worden behandeld door de Commissie Toewijzing.
  • Info over het verloop van de aanvraag (hulpvraag) vind je in Kindkans onder het leerlingaccount bij Hulpvragen-Hulpvraag-statusinformatie.
  • Indien onze commissie toewijzing een TLV afgeeft kun je deze getekende TLV downloaden vanuit Kindkans bij het leerlingaccount onder het tabblad  Hulpvragen – TLV.

 

Ontvangen ouders een TLV van het samenwerkingsverband?

Er wordt vanaf 1 maart 2017 géén papieren TLV meer naar de scholen verstuurd, de ouders/verzorgers ontvangen nog wél een papieren afschrift van de TLV.

TLV’s die door het SWV zijn afgegeven vóór 1 april 2016 zijn tevens in Kindkans geplaatst. In Kindkans worden accounts voor leerlingen gezet waarop per leerling een hulpvraag kan worden ingediend. Een hulpvraag kan een eerste TLV zijn, maar ook een verzoek tot verlenging.

  • Als de TLV afwijkt van de hulpvraag (bv. een andere VSO-categorie) zal de commissie het afwijkend besluit beredeneren. Heb je een vraag over het besluit van de commissie toewijzing? Mail naar: ct@swvvoijsselvecht.nl met verzoek om toelichting bij het besluit.
  • Indien je het niet eens bent met de toelichting van het besluit dat de commissie toewijzing heeft gegeven, dan kan het aanvragende bestuur alsnog een bezwaar indienen bij het bestuur van het SWV, zie hiervoor de tekst op de TLV (deze wordt jaarlijks aangepast aan wettelijke regelingen). Het SWV is aangesloten bij de landelijke bezwaar- en adviescommissie. Deze commissie behandelt bezwaren die door scholen of ouders worden ingediend.