Welkom op de website van het Samenwerkingsverband VO IJssel-Vecht

Partners

Primair Onderwijs

Het samenwerkingsverband SWV VO 23.05 werkt samen met het samenwerkingsverband voor het primair onderwijs in deze regio: SWV PO 23.05.

Vanuit beide samenwerkingsverbanden zijn gezamenlijke werkgroepen die zich bezig houden met:

 • versterken en verbeteren van de overstap voor leerlingen vanuit het basisonderwijs/speciaal onderwijs/speciaal basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs.
 • aanmeldingsproces voor het voortgezet (speciaal) onderwijs
 • inventariseren en terugdringen van thuiszitters, leerplicht
 • kwaliteit van het onderwijs, expertise delen
 • voeren van overleggen met gemeente (OOGO)

Meer informatie over het primair onderwijs in deze regio is te lezen op de website: https://www.2305po.nl/

Gemeenten

 

De schoolbesturen van het samenwerkingsverband voeren minimaal eenmaal per jaar (op lokaal niveau) overleg met de 11 gemeenten in de regio. Dit wordt het OOGO genoemd (Op Overeenstemming Gevoerd Overleg). In dit overleg wordt het ondersteuningsplan en het jeugdplan van de gemeente besproken.

Ook wordt tweemaal per jaar een informeel ambtelijk overleg gevoerd waarin verdieping in de onderwijsvraagstukken op de agenda staan. Tevens worden de geplande wijzigingen in het ondersteuningsplan besproken.

Een ander onderwerp is leerplicht.

Het samenwerkingsverband onderhoudt nauwe contacten met leerplichtambtenaren in de regio. Tweemaal per jaar wordt een overleg gepland om de cijfers te inventariseren, proces en wetten te bespreken en afspraken te maken. Voor dit overleg worden de leerplichtambtenaren of beleidsmedewerkers jeugd/onderwijs uitgenodigd. De onderwijsregisseur van dit samenwerkingsverband, Koen Oosterbaan, is tevens manager voor het samenwerkingsverband primair onderwijs in deze regio, en is de contactpersoon in de regio voor dit onderwerp.

Eduvier Onderwijsgroep

De Eduvier Onderwijsgroep heeft een aantal locaties net buiten onze regio. Veel van onze VSO-leerlingen die in de regio IJssel-Vecht wonen, volgen VSO-onderwijs in Lelystad of Dronten.

Eduvier verzorgt speciaal onderwijs voor leerlingen in de basisschoolleeftijd en biedt leerlingen van 12 tot 20 jaar praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs van vmbo tot havo/vwo-niveau. De leerlingen krijgen extra begeleiding omdat ze bijvoorbeeld een vorm van autisme, gedragsproblemen of moeite met leren hebben.

Naast onderwijs realiseert Eduvier ook arbeidstoeleidingstrajecten voor zowel de leerlingen van de scholen als voor jongeren en (jong) volwassenen die om diverse redenen moeite hebben om aan het werk te komen.

Voor reguliere scholen die werken met leerlingen met speciale onderwijsbehoeften verzorgt Eduvier advies en begeleiding op maat.

 • Eduvier onderwijsgroep             
 • Postbus 2344
 • 8203 AH Lelystad
 • Bezoekadres:
  De Schans 19-01
 • 8231 KM Lelystad
 • T 0320 25 23 78
 • info@eduvier.nl
 • www.eduvier.nl