Welkom op de website van het Samenwerkingsverband VO IJssel-Vecht

Disclaimer

Het samenwerkingsverband VO IJssel-Vecht, hierna te noemen het SWV, verleent u hierbij toegang tot www. swvvoijsselvecht.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Het SWV behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Aansprakelijkheid

Het SWV spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van het SWV.

Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan het SWV nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrecht

Op deze website rust een auteursrecht van Driestar educatief. De informatie die op deze site staat, mag echter vrij worden verspreid, mits voor niet-commerciële doeleinden, en tenzij nadrukkelijk wordt aangegeven dat de aangeboden informatie niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming mag worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt. Bij gebruik van de informatie van deze website dient altijd bronvermelding plaats te vinden. Andere vormen van gebruik of uitgave zijn alleen toegestaan, indien hiervoor schriftelijke toestemming van Driestar educatief is verkregen.