• Print
  • Small Text
  • Medium Text
  • Large Text
Welkom op de website van het SWV VO IJssel-Vecht

 

Welkom op de website van het

samenwerkingsverband voortgezet onderwijs 23.05 IJssel-Vecht

Sinds 1 november 2013 zijn door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 75 samenwerkingsverbanden (SWV's) voor het VO en VSO ingesteld die allen dezelfde taken en doelstellingen hebben gekregen.  De intentie van deze wetgeving is om zoveel mogelijk leerlingen binnen het reguliere (voortgezet of basis-) onderwijs een plek te geven  met de ondersteuning waar dit noodzakelijk is. Het accent is verlegd van 'welke beperkingen heeft deze leerling' naar 'wat heeft deze leerling nodig om goed onderwijs te krijgen'. Een andere manier van denken waar ons samenwerkingsverband zorgvuldig naar heeft gekeken om deze opdracht vorm te geven.

Alle scholen voor voortgezet onderwijs (VO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO) werken in de regio IJssel-Vecht samen om passend onderwijs voor elke leerling aan te bieden. Het samenwerkingsverband heeft géén bovenschoolse voorzieningen.

 

  WIJ MAKEN GEEN GEBRUIK VAN COOKIES,

zie ook onze privacydocumenten bij documenten/diversen

 

Alle formulieren en overige documenten op deze site zijn te downloaden onder het tabblad 'documenten' of klik hier.

Klik hier om het animatiefilmpje te bekijken over de werking en uitvoering van deze wet: 'passend onderwijs in 3 minuten'.

Klik hier om de PDF De Bomen en het Bos, opgesteld door Jelle van der Meer, te bekijken. In dit boekje staan ervaringen van leraren en ouders met passend onderwijs.