Welkom op de website van het Samenwerkingsverband VO IJssel-Vecht

Toelaatbaarheidsverklaring?

Ouders of leerlingen kunnen niet rechtstreeks een Toelaatbaarheidsverklaring aanvragen bij het samenwerkingsverband. Dit aanvragen wordt door de school van aanmelding verzorgd. Deze aanvragende school stelt je op de hoogte van deze aanvraag. Indien er een toelaatbaarheidsverklaring wordt afgegeven door het samenwerkingsverband ontvangen ouders/leerlingen automatisch een schriftelijk bewijs hiervan.

VSO (Voortgezet Speciaal Onderwijs)

Elke leerling die in aanmerking wil komen voor het speciaal voortgezet onderwijs dient een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor het speciaal onderwijs te krijgen van de Commissie Toewijzing (CT). In deze verklaring staat of je toegelaten wordt tot het speciaal voortgezet onderwijs. Ook wordt hierin vermeld voor welke periode deze verklaring is. Het kan voorkomen dat je graag naar het voortgezet speciaal onderwijs wilt maar de commissie anders besluit: naar het voortgezet onderwijs met een aangepast zorgarrangement. Dat is misschien anders dan je van tevoren had verwacht, voorop staat echter dat je op de juiste leerplek terecht komt.

Als er een TLV wordt afgegeven zal de TLV naar de aanvrager gaan (het schoolbestuur), en een afschrift hiervan naar het adres van de ouders/verzorgers en/of de leerling worden gestuurd. Dit geldt ook voor een herindicatie, een zogenaamde verlengingsaanvraag.

In de TLV staat vermeld hoelang deze verklaring geldig is; soms voor twee jaar maar het kan ook voorkomen dat de TLV wordt afgegeven voor de ‘gehele schoolloopbaan’.

Deze TLV is geldig in heel Nederland.

 

PrO (Praktijkonderwijs)

De praktijkschool (of VMBO-school) die de toelaatbaarheidsverklaring (TLV) heeft aangevraagd ontvangt de TLV voor Praktijkonderwijs, deze wordt bewaard op de administratie van de school. Ouders/verzorgers ontvangen een afschrift van deze TLV voor Praktijkonderwijs.

In de TLV staat vermeld hoelang deze verklaring geldig is; in principe rekent het samenwerkingsverband de maximale tijd dat je op het praktijkonderwijs zit.

Deze TLV is geldig in heel Nederland.