• Print
  • Small Text
  • Medium Text
  • Large Text
Welkom op de website van het SWV VO IJssel-Vecht

 

Welkom op de website van het

samenwerkingsverband voortgezet onderwijs 23.05, regio IJssel-Vecht

 

Alle scholen voor voortgezet onderwijs (VO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO) werken in de regio IJssel-Vecht samen om passend onderwijs voor elke leerling aan te bieden.

Sinds 1 november 2013 zijn door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 75 samenwerkingsverbanden (SWV's) voor het VO en VSO ingesteld die allen dezelfde taken en doelstellingen hebben gekregen.  De intentie van deze wetgeving is om zoveel mogelijk leerlingen binnen het reguliere (voortgezet of basis-) onderwijs een plek te geven  met de ondersteuning waar dit noodzakelijk is. Het accent is verlegd van 'welke beperkingen heeft deze leerling' naar 'wat heeft deze leerling nodig om goed onderwijs te krijgen'. Een andere manier van denken waar ons samenwerkingsverband zorgvuldig naar heeft gekeken om deze opdracht vorm te geven.

Klik hier om het animatiefilmpje te bekijken over de werking en uitvoering van deze wet: 'passend onderwijs in 3 minuten'.

Klik hier om de PDF De Bomen en het Bos, opgesteld door Jelle van der Meer, te bekijken. In dit boekje staan ervaringen van leraren en ouders met passend onderwijs.

Ons samenwerkingsverband heeft gekozen voor een decentrale organisatie. Dat wil zeggen dat alle schoolbesturen binnen de eigen school zelf verantwoordelijk zijn voor het opstellen van een zorgplan en het schoolwerkplan. Zij voldoen allen aan de minimale eisen van basiszorg die worden gesteld aan onze regio. Deze eisen worden beschreven in het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. Het SWV toetst tweejaarlijks deze basiszorg. De nulmeting basiszorg is in 2014 gehouden, de vervolgmeting basiszorg heeft in het najaar 2016 plaatsgevonden. Beide resultaten zijn te downloaden onder het tabblad 'documenten'. 

Het samenwerkingsverband heeft géén bovenschoolse voorzieningen.

Op deze website vind je de scholen die binnen dit samenwerkingsverband vallen. Via deelnemende scholen word je doorgelinkt naar de betreffende websites zodat je zelf kunt beoordelen welke school aansluit bij jouw wensen.

Alle formulieren en overige documenten op deze site zijn te downloaden en vind je onder het tabblad 'documenten' of klik hier.