• Print
  • Small Text
  • Medium Text
  • Large Text
Eduvier Onderwijsgroep

Eduvier Onderwijsgroep

Eduvier verzorgt speciaal onderwijs voor leerlingen in de basisschoolleeftijd en biedt leerlingen van 12 tot 20 jaar praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs van vmbo tot havo/vwo-niveau. De leerlingen krijgen extra begeleiding omdat ze bijvoorbeeld een vorm van autisme, gedragsproblemen of moeite met leren hebben.          

Naast onderwijs realiseert Eduvier ook arbeidstoeleidingstrajecten voor zowel de leerlingen van de scholen als voor jongeren en (jong) volwassenen die om diverse redenen moeite hebben om aan het werk te komen. 

Voor reguliere scholen die werken met leerlingen met speciale onderwijsbehoeften verzorgt Eduvier advies en begeleiding op maat. 

    

                   

Contact

Eduvier onderwijsgroep
Postbus 2344

8203 AH Lelystad

Bezoekadres:
De Schans 19-01

8231 KM Lelystad

T 0320 25 23 78

E info@eduvier.nl

I www.eduvier.nl

 

Aurum College

Postbus 2344
8203 AH Lelystad
 

Bezoekadres:

Kofschip 2

8223 EZ Lelystad

T 0320 22 49 97

E aurumcollege@eduvier.nl

I www.aurum.eduvier.nl

 

De Rede

Postbus 2344

8203 AH Lelystad

Bezoekadres:

Zuigerplasdreef 204

8223 EX Lelystad

T 0320 22 04 77

E derede@eduvier.nl

I www.derede.eduvier.nl

 

De Anger

Postbus 2344

8203 AH Lelystad

Bezoekadres:

Schoener 1109
8243 TC Lelystad
T 0320 41 35 49

E deanger@eduvier.nl

E www.deanger.eduvier.nl

 

De Optimist VSO

Postbus 2344

8203 AH Lelystad

Bezoekadres:

Hoefbladstraat 1a+b
8302 VM Emmeloord

T 0527 62 35 77

E deoptimistvso@eduvier.nl

I www.deoptimistvso.eduvier.nl