• Print
  • Small Text
  • Medium Text
  • Large Text
Partners

Primair Onderwijs

Het samenwerkingsverband SWV VO 23.05 werkt samen met het samenwerkingsverband voor het primair onderwijs in deze regio: SWV PO 23.05.

Vanuit beide samenwerkingsverbanden zijn gezamenlijke werkgroepen die zich bezig houden met:

  • versterken en verbeteren van de overstap voor leerlingen vanuit het basisonderwijs/speciaal onderwijs/speciaal basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs.
  • aanmeldingsproces voor het voortgezet (speciaal) onderwijs
  • inventariseren en terugdringen van thuiszitters, leerplicht
  • kwaliteit van het onderwijs, expertise delen
  • voeren van overleggen met gemeente (OOGO)

Meer informatie over het primair onderwijs in deze regio is te lezen op de website: https://www.2305po.nl/

 

Eduvier Onderwijsgroep

De Eduvier Onderwijsgroep heeft een aantal locaties net buiten onze regio. Veel van onze VSO-leerlingen die in de regio IJssel-Vecht wonen, volgen VSO-onderwijs in Lelystad of Dronten. Klik links in het menu om meer informatie te verkrijgen over Eduvier Onderwijsgroep.

 

Gemeenten

 

De schoolbesturen van het samenwerkingsverband voeren minimaal eenmaal per jaar (op lokaal niveau) overleg met de 11 gemeenten in de regio. Dit wordt het OOGO genoemd (Op Overeenstemming Gevoerd Overleg). In dit overleg wordt het ondersteuningsplan en het jeugdplan van de gemeente besproken.

Ook wordt tweemaal per jaar een informeel ambtelijk overleg gevoerd waarin verdieping in de onderwijsvraagstukken op de agenda staan. Tevens worden de geplande wijzigingen in het ondersteuningsplan besproken. 

Een ander onderwerp is leerplicht.

Het samenwerkingsverband onderhoudt nauwe contacten met leerplichtambtenaren in de regio. Tweemaal per jaar wordt een overleg gepland om de cijfers te inventariseren, proces en wetten te bespreken en afspraken te maken. Voor dit overleg worden de leerplichtambtenaren of beleidsmedewerkers jeugd/onderwijs uitgenodigd. De coördinator van dit samenwerkingsverband, Henk Keesenberg, is tevens coördinator voor het samenwerkingsverband primair onderwijs in deze regio, en is de contactpersoon in de regio voor dit onderwerp.