• Print
  • Small Text
  • Medium Text
  • Large Text
TLV voor VSO

Algemene informatie TLV voor VSO

Indien er een TLV voor VSO wordt aangevraagd kan er gekozen worden in de aanvraag voor categorie 1 (hoog), 2 (midden) of 3 (zwaar). De criteria voor alle categorieën worden beschreven in het ondersteuningsplan. 

Voorheen kon een TLV voor het VSO worden aangevraagd middels een aanvraagformulier TLV. Dit formulier werd dan per e-mail naar de Commissie Toewijzing verstuurd. Vanaf 1 april 2016 werken wij met het registratieprogramma Kindkans, een webbased programma en via elke browser toegankelijk. Alle aanvragen kunnen door scholen digitaal worden ingediend via Kindkans; het is niet meer mogelijk om een zogenaamde 'papieren' aanvraag te doen. 

Kindkans

De introductie voor Kindkans heeft plaatsgevonden op 24 maart 2016. De beheerders van de schoolbesturen hebben een overzicht ontvangen met de inloggegevens voor scholen. Tevens zijn er afspraken gemaakt met schoolbesturen over aanvragen in Kindkans. Heb je een vraag over een account? Stel je vraag eerst aan de contactpersoon per schoolbestuur, zij heeft alle inloggegevens. Kom je er niet uit of heb je een andere vraag? Bel ons op 088 - 850 7637 of mail het secretariaat: secretariaat@swvvoijsselvecht.nl In februari 2017 heeft het SWV een werkbijeenkomst Kindkans gehouden waarop de updates van Kindkans en veranderingen in procedures SWV zijn behandeld.

Belangrijk om te weten! 

  • De aanvragen met status aanmelding worden behandeld door de Commissie Toewijzing.
  • Info over het verloop van de aanvraag (hulpvraag) vind je in Kindkans onder Hulpvragen-Hulpvraag-statusinformatie.
  • Indien onze commissie toewijzing een TLV afgeeft kun je deze getekende TLV downloaden vanuit Kindkans onder het kopje Hulpvragen-TLV. Er wordt vanaf 1 maart 2017 géén papieren TLV meer naar de scholen verstuurd, de ouders/verzorgers ontvangen nog wél een papieren afschrift van de TLV.
  • TLV's die door het SWV zijn afgegeven vóór 1 april 2016 zijn tevens in Kindkans geplaatst. In Kindkans worden accounts voor leerlingen gezet waarop per leerling een hulpvraag kan worden ingediend. Een hulpvraag kan een eerste TLV zijn, maar ook een verzoek tot verlenging.
  • Als de TLV afwijkt van de hulpvraag (bv. een andere VSO-categorie) zal de commissie het afwijkend besluit beredeneren. Heb je een vraag over het besluit van de commissie toewijzing? Mail naar: ct@swvvoijsselvecht.nl met verzoek om toelichting bij het besluit.
  • Indien je het niet eens bent met de toelichting van het besluit dat de commissie toewijzing heeft gegeven, dan kan het aanvragende bestuur alsnog een bezwaar indienen bij het bestuur van het SWV, zie hiervoor de tekst op de TLV (deze wordt jaarlijks aangepast aan wettelijke regelingen). Het SWV is aangesloten bij de landelijke bezwaar- en adviescommissie. Deze commissie behandelt bezwaren die door scholen of ouders worden ingediend.

Meer weten wat er is behandeld tijdens de werkbijeenkomst Kindkans? Download dan de powerpoint presentatie die gehouden is, klik hier.

 

Informatie voor scholen die binnen de regio 23.05 (IJssel-Vecht) vallen

Alle scholen hebben inmiddels een schoolaccount om in te loggen in Kindkans. Heb je een vraag, stel deze dan eerst aan de contactpersonen. Binnen elk schoolbestuur is bekend wie de contactpersoon namens het schoolbestuur is. Kom je er niet uit? Mail naar ct@swvvoijsselvecht.nl

 

Informatie voor scholen die buiten de regio 23.05 (IJssel-Vecht) vallen

De meeste VSO-scholen buiten onze regio hebben inmiddels een account voor Kindkans. Mocht dit niet het geval zijn, dan vragen wij je om contact op te nemen met het secretariaat van de commissie toewijzing: ct@swvvoijsselvecht.nl Het SWV zal een account per school aanmaken en op verzoek telefonisch uitleg geven over het programma. Zie ook de handleiding Kindkans.

 

Aanvraag indienen? 

Dit kan via het online programma Kindkans, vraag een account aan bij de secretaresse van de commissie toewijzing, mail: ct@swvvoijsselvecht.nl

Klik hier om naar de pagina documenten, handleiding Kindkans TLV VSO te gaan.