• Print
 • Small Text
 • Medium Text
 • Large Text
TLV voor Praktijkonderwijs

Algemene informatie Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor Praktijkonderwijs

Per 1 januari 2016 kan er een TLV voor het praktijkonderwijs aangevraagd worden bij het samenwerkingsverband. Wettelijk gezien mag niet van de criteria en tijdsduur af worden geweken; deze zijn hetzelfde gebleven zoals eerder door de RvC werden gehanteerd. De praktijkscholen die onder het SWV VO 23.05 vallen dienen een aanvraag in bij dit samenwerkingsverband via het webbased registratieprogramma Kindkans.

 • PrO-scholen en VMBO-scholen kunnen TLV's voor PrO aanvragen bij hun eigen samenwerkingsverband.
 • PrO-scholen kunnen zowel TLV's voor PrO als Bijzondere Regeling aanvragen bij hun eigen samenwerkingsverband.
 • Als een leerling afstroomt van VMBO-BBL naar Praktijkonderwijs, dan dien je een aanvraag in bij de Commissie Toewijzing voor een PrO-Bijzondere Regeling, zie tabblad PrO-Bijzondere Regeling.
 • Een afgegeven TLV voor Praktijkonderwijs is wél geldig in het hele land, evenals een TLV voor VSO.
 • Er is geen sprake van verrekening in verband met grensverkeer zoals we dat kennen bij het VSO. Het is dan ook niet nodig voor praktijkscholen in andere samenwerkingsverbanden om bij het SWV VO 23.05 een TLV voor Praktijkonderwijs aan te vragen.

 

Klik hier om naar het tabblad documenten  te gaan om de Handleiding PrO en PrO-Bijzondere Regeling te downloaden. In deze Handleiding vind je nadere info over het werken in registratieprogramma Kindkans en critera PrO en PrO-BR. 

Klik hier voor de factsheet LWOO en PrO, o.a. over grensverkeer (bron: www.passendonderwijs.nl)

Klik hier voor veel gestelde vragen LWOO en PrO (bron: www.passendonderwijs.nl)

 

Kindkans

De introductie voor Kindkans heeft plaatsgevonden op 24 maart 2016. De beheerders van de schoolbesturen hebben een overzicht ontvangen met de inloggegevens voor scholen. Tevens zijn er afspraken gemaakt met schoolbesturen over aanvragen in Kindkans. Heb je een vraag over een account? Stel je vraag eerst aan de contactpersoon per schoolbestuur, zij heeft alle inloggegevens. Kom je er niet uit of heb je een andere vraag? Bel ons op 088 - 850 7637 of mail het secretariaat: secretariaat@swvvoijsselvecht.nl

In februari 2017 heeft het SWV een werkbijeenkomst Kindkans georganiseerd, de volgende onderwerpen werden o.a. behandeld:

 • De aanvragen met status aanmelding worden behandeld door de Commissie Toewijzing.
 • Info over het verloop van de aanvraag (hulpvraag) vind je in Kindkans onder Hulpvragen-Hulpvraag-statusinformatie.
 • Indien onze commissie toewijzing een TLV afgeeft kun je deze getekende TLV downloaden vanuit Kindkans onder het kopje Hulpvragen-TLV. Er wordt vanaf 1 maart 2017 géén papieren TLV meer naar de scholen verstuurd, de ouders/verzorgers ontvangen nog wél een papieren afschrift van de TLV.
 • TLV's die door het SWV zijn afgegeven vóór 1 april 2016 zijn tevens in Kindkans geplaatst. In Kindkans worden accounts voor leerlingen gezet waarop per leerling een hulpvraag kan worden ingediend. Een hulpvraag kan een eerste TLV zijn, maar ook een verzoek tot verlenging.
 • Als de TLV afwijkt van de hulpvraag (bv. een andere VSO-categorie) zal de commissie het afwijkend besluit beredeneren. Heb je een vraag over het besluit van de commissie toewijzing? Mail naar: ct@swvvoijsselvecht.nl met verzoek om toelichting bij het besluit.
 • Indien je het niet eens bent met de toelichting van het besluit dat de commissie toewijzing heeft gegeven, dan kan het aanvragende bestuur alsnog een bezwaar indienen bij het bestuur van het SWV, zie hiervoor de tekst op de TLV (deze wordt jaarlijks aangepast aan wettelijke regelingen). Het SWV is aangesloten bij de landelijke bezwaar- en adviescommissie. Deze commissie behandelt bezwaren die door scholen of ouders worden ingediend.

Wil je de powerpoint presentatie van de werkbijeenkomst Kindkans, gehouden op 16 februari 2017, nalezen? Klik dan hier.