• Print
  • Small Text
  • Medium Text
  • Large Text
TLV voor Bijzondere Regeling (PrO)

Bijzondere Regeling (omzetten van aanwijzing LWOO of TLV VSO naar Praktijkonderwijs)

Per 1 januari 2016 kan er een Bijzondere Regeling aangevraagd worden bij het samenwerkingsverband. Wettelijk gezien mag niet van de criteria en tijdsduur af worden geweken; deze zijn hetzelfde gebleven zoals eerder door de RvC werden gehanteerd.

Het aanvraagproces is voor een deel anders dan voor het aanvragen van een TLV voor het VSO.

NB. Er kan dus NIET voor groep 8 leerlingen al een Bijzondere Regeling worden aangevraagd. Deze aanvraag is alleen mogelijk indien een leerling al op het VMBO les volgt.


Proces

De scholen die onder het SWV VO 23.05 vallen dienen een aanvraag in bij dit samenwerkingsverband via het webbased registratieprogramma Kindkans. Er is geen sprake van verrekening in verband met grensverkeer zoals we dat kennen bij het VSO. Het is dan ook niet nodig voor scholen in andere samenwerkingsverbanden om bij het SWV VO 23.05 een Bijzondere Regeling aan te vragen. Een afgegeven TLV Bijzondere Regeling is wél geldig in het hele land, evenals een TLV voor PrO of voor VSO.

Klik hier om naar het tabblad documenten te gaan om de Handleiding PrO en PrO-Bijzondere Regeling te downloaden. In deze Handleiding vind je nadere info over het registratieprogramma Kindkans en criteria PrO en PrO-Bijzondere Regeling.

Klik hier voor de factsheet LWOO en PrO, o.a. over grensverkeer (bron: www.passendonderwijs.nl)

Klik hier voor veel gestelde vragen LWOO en PrO (bron: www.passendonderwijs.nl)