• Print
  • Small Text
  • Medium Text
  • Large Text
Aanwijzing LWOO

Actueel: SWV heeft gekozen voor LWOO populatiebekostiging!

Het samenwerkingsverband heeft niet alleen gekozen voor opting out (loslaten) ten aanzien van de criteria, maar ook in het najaar 2016 gekozen voor de mogelijkheid tot LWOO populatiebekostiging. Populatiebekostiging zal voor ons samenwerkingsverband ingaan op 1 augustus 2018. Dit heeft praktische en financiële gevolgen. Een werkgroep LWOO heeft hierover geadviseerd aan het bestuur, het bestuur heeft het advies vrijwel in zijn geheel overgenomen. 

De Commissie Toewijzing had een stempelfunctie wanneer het gaat om de afgifte voor aanwijzingen LWOO, zij heeft in het najaar 2016 steekproeven gehouden bij scholen. Hiervan is een evaluatie opgesteld en in december 2016 verstuurd naar de schoolbesturen. De CT houdt in 2017 géén steekproeven meer.

Aanmeldingen 2017-2018: voor deze leerlingen kon LWOO worden aangevraagd bij het SWV tot uiterlijk 20 september 2017 

Aanmeldingen 2018-2019: er wordt GEEN LWOO meer aangevraagd

 

Informatie voor PO-scholen

De werkgroep overdracht PO/VO houdt in samenwerking met het SWV PO 23.05 in oktober en november 2017 informatiebijeenkomsten: LWOO in de Regio. Hierin wordt duidelijk gemaakt wat het LWOO-beleid is in de regio IJssel-Vecht, tevens wordt het OSO toegelicht. De bijeenkomsten hebben allen dezelfde inhoud en vinden plaats in Salland, Zwolle, Dronten en Kampen. Meer informatie kun je opvragen bij je eigen schoolbestuur of bij Henk Keesenberg: henk@wkonderwijsadvies.nl

 

  

En hoe werkt het in de praktijk?

In het VSO hebben we te maken met de financiële gevolgen van grensverkeer, bij LWOO is er echter geen sprake van verrekening in verband met grensverkeer. Het is dan ook niet nodig voor scholen in andere samenwerkingsverbanden om bij het SWV VO 23.05 een aanwijzing voor LWOO aan te vragen. Een afgegeven aanwijzing voor LWOO is wél geldig in het hele land, evenals een TLV voor VSO. 

Klik hier voor de factsheet LWOO en PrO, o.a. over grensverkeer (bron: www.passendonderwijs.nl)

Klik hier voor veel gestelde vragen LWOO en PrO (bron: www.passendonderwijs.nl)

Klik hier om de factsheet LWOO-info: Alles op een rij! te downloaden, uitgave van ons SWV VO 23.05 IJssel-Vecht. Hierin vind je meer informatie over de procedures rondom Aanwijzing LWOO in ons samenwerkingsverband, aanvinken in Bron, ja of nee? Hoe zit het met de geldstroom LWOO in onze regio?