• Print
  • Small Text
  • Medium Text
  • Large Text
Aanwijzing LWOO

Actueel: SWV heeft gekozen voor LWOO populatiebekostiging!

Het samenwerkingsverband heeft niet alleen gekozen voor opting out (loslaten) ten aanzien van de criteria, maar ook in het najaar 2016 gekozen voor de mogelijkheid tot LWOO populatiebekostiging. Populatiebekostiging zal voor ons samenwerkingsverband ingaan op 1 augustus 2018. Dit heeft praktische en financiële gevolgen. Een werkgroep LWOO heeft hierover geadviseerd aan het bestuur, het bestuur heeft het advies vrijwel in zijn geheel overgenomen. 

De Commissie Toewijzing had een stempelfunctie wanneer het gaat om de afgifte voor aanwijzingen LWOO, zij heeft in het najaar 2016 steekproeven gehouden bij scholen. Hiervan is een evaluatie opgesteld en in december 2016 verstuurd naar de schoolbesturen. De CT houdt in 2017-2018 géén steekproeven meer.

Aanmeldingen 2017-2018: LWOO aanvragen is na 1 okt. 2017 niet meer mogelijk.

Aanmeldingen 2018-2019: er wordt GEEN LWOO meer aangevraagd, er worden géén ILT-codes met LWOO gebruikt.

Voor de huidige LWOO-populatie in ons SWV wordt aan administraties gevraagd om tussen 1-8-2018 en 20-9-2018 de LWOO ILT-codes om te zetten naar een ILT-code zonder LWOO. (Dit kan niet plaatsvinden in het cursusjaar 2017-2018 vanwege de andere bekostigingssystematiek). Een notitie voor deze omzetting volgt in mei 2018 naar alle VO-besturen.

 

Informatie voor PO-scholen

De werkgroep overdracht PO/VO heeft in samenwerking met het SWV PO 23.05 in oktober en november 2017 informatiebijeenkomsten gehouden: LWOO in de Regio. Hierin werd duidelijk gemaakt wat het LWOO-beleid is in de regio IJssel-Vecht, tevens werd het OSO toegelicht. De bijeenkomsten hadden allen dezelfde inhoud en vonden plaats in Salland, Zwolle, Dronten en Kampen. Henk Keesenberg heeft in een powerpoint uitgelegd wat er in onze regio hetzelfde blijft of gaat veranderen. Meer informatie kun je opvragen bij je eigen schoolbestuur of bij Henk Keesenberg: henk@wkonderwijsadvies.nl

 

  

En hoe werkt het in de praktijk?

In het VSO hebben we te maken met de financiële gevolgen van grensverkeer, bij LWOO is er echter geen sprake van verrekening in verband met grensverkeer. Het is dan ook niet nodig voor scholen in andere samenwerkingsverbanden om bij het SWV VO 23.05 een aanwijzing voor LWOO aan te vragen.  

Klik hier voor de factsheet LWOO en PrO, o.a. over grensverkeer (bron: www.passendonderwijs.nl)

Klik hier voor veel gestelde vragen LWOO en PrO (bron: www.passendonderwijs.nl)

Klik hier om de factsheet LWOO-info: Alles op een rij! te downloaden, uitgave van ons SWV VO 23.05 IJssel-Vecht. Hierin vind je meer informatie over de procedures rondom Aanwijzing LWOO in ons samenwerkingsverband, aanvinken in Bron, ja of nee? Hoe zit het met de geldstroom LWOO in onze regio?