• Print
  • Small Text
  • Medium Text
  • Large Text
leerwegondersteunend en praktijkonderwijs

Basisscholen, speciale scholen voor basisonderwijs én speciale scholen geven vóór 1 maart een studieadvies aan leerlingen in groep 8 over het vervolgonderwijs: welk niveau is het beste voor de leerling, dit wordt het BSA (Bindend Studie Advies) genoemd.

 

Praktijkonderwijs

Het advies kan zijn dat je het beste op zijn plek bent in het praktijkonderwijs, ook wel PrO genoemd. Als je je aanmeldt bij een school voor praktijkonderwijs zal deze school ook zorgdragen voor een toelaatbaarheidsverklaring (TLV voor PrO). De praktijkschool vraagt deze TLV aan bij het samenwerkingsverband waar de schoollocatie is gevestigd.  De praktijkschool ontvangt het origineel van deze TLV, de ouders/verzorgers van de leerling ontvangen een kopie hiervan.  

 

LWOO (Leerwegondersteunend Onderwijs)

Het kan ook voorkomen dat er geadviseerd wordt om naar het VMBO te gaan, bijvoorbeeld het niveau:

  • Basisberoepsgerichte Leerweg of
  • Kaderberoepsgerichte Leerweg of
  • Gemengde Leerweg of
  • Theoretische Leerweg.

 

Sommige leerlingen hebben extra ondersteuning nodig op een van deze niveaus op het VMBO, dit wordt Leerwegondersteunend Onderwijs genoemd (LWOO). De leerkracht op de basisschool geeft op het aanmeldingsformulier voor het voortgezet onderwijs aan of je deze extra ondersteuning nodig hebt.

De school met VMBO van jouw keuze zal deze vraag bekijken en neemt verdere actie. Soms word je uitgenodigd door deze school om extra toetsen te maken. De school met VMBO neemt contact op met het samenwerkingsverband. Als er een verklaring voor LWOO wordt afgegeven wordt deze verklaring LWOO bewaard door de administratie van de school voor VMBO.