• Print
  • Small Text
  • Medium Text
  • Large Text
Commissie Toewijzing

Wat is de Commissie Toewijzing? 

Deze commissie beoordeelt alle aanvragen voor een toelaatbaarheidsverklaring in ons samenwerkingsverband en bestaat uit vier leden:

  • onafhankelijk voorzitter
  • twee gedragswetenschappers (orthopedagoog en psycholoog) uit regulier voortgezet en voortgezet speciaal onderwijs
  • een inhoudsdeskundige uit het voortgezet onderwijs met ruime ervaring in het VMBO en LWOO.

Samen wordt bekeken aan de hand van een dossier of de leerling in aanmerking komt voor een toelaatbaarheidsverklaring of aanwijzing. De commissieleden zijn thuis in de regio, hebben ruime ervaring in het speciaal onderwijs en kennen de zorgprofielen van de scholen. Deze commissie geeft advies aan het bestuur van het samenwerkingsverband. De uitspraak van de commissie is bindend.

Mocht je het niet eens zijn met de uitspraak van deze commissie toewijzing, dan kun je vragen om het besluit toe te laten lichten, mail hiervoor naar: secretariaat@swvvoijsselvecht.nl  Wij nemen de tijd om uit te leggen waarom de commissie tot een bepaald oordeel is gekomen. Tenslotte is er de mogelijkheid om formeel bezwaar aan te tekenen tegen een toelaatbaarheidsverklaring.

Mail dan je formele bezwaar (met ontvangstbevestiging) naar het bestuur van het samenwerkingsverband: secretariaat@swvvoijsselvecht.nl

Het bestuur van het samenwerkingsverband legt het bezwaar voor aan de landelijke bezwaar- en adviescommissie.

Wil je meer informatie over (het aanvragen van) de toelaatbaarheidsverklaring (TLV)? Klik hier

 

Heb je een vraag aan de Commissie Toewijzing? Mail naar: ct@swvvoijsselvecht.nl