• Print
  • Small Text
  • Medium Text
  • Large Text
Info voor ouders

Info voor ouders en leerlingen

Ouders/verzorgers kunnen hun kind schriftelijk aanmelden bij de school van hun keuze. De school waar je je aanmeldt heeft zorgplicht. als je extra ondersteuning nodig hebt. Het kan zijn dat de school je geen passend onderwijs kan aanbieden. De school zal dan bekijken welke andere school binnen het samenwerkingsverband dit wel kan bieden. Dit kan in het reguliere voortgezet onderwijs (VO) zijn maar ook in het voortgezet speciaal onderwijs (VSO). Er is een Commissie Toewijzing die bepaalt of plaatsing in het voortgezet speciaal onderwijs noodzakelijk is. De school van aanmelding regelt deze aanvraag. 

Binnen 6 weken (uiterlijk 10 weken) na aanmelding ontvang je bericht van de school van aanmelding op welke school je geplaatst kunt worden.

Het samenwerkingsverband heeft geen bovenschoolse voorzieningen; aanmelden bij het samenwerkingsverband is niet mogelijk.