• Print
  • Small Text
  • Medium Text
  • Large Text
Veel gestelde vragen

Waar kan ik documenten downloaden van het SWV?

Alle openbare downloads van ons SWV zijn te vinden onder het tabblad 'documenten' of klik hier.

Tip: Het SWV heeft een spoorboekje met gegevens van de organisatie, kengetallen en afspraken, eveneens te vinden onder het tabblad 'documenten'.

    

Is het budget van rugzakken verdwenen? 

Nee, de bedragen zijn ondergebracht in het budget van het samenwerkingsverband. Dit budget wordt rechtstreeks overgemaakt aan de schoolbesturen.

   

Verdwijnt het speciaal onderwijs? 

Nee. Het speciaal onderwijs blijft bestaan voor kinderen die dit echt nodig hebben. Ook in Zwolle? Ja, ook in Zwolle. 

Meer informatie over de ontwikkelingen op de Ambelt, klik hier.

 

Passend onderwijs, wat wordt hiermee bedoeld? 

Voorheen werd uitgegaan van de beperkingen van de leerlingen. In het systeem van passend onderwijs bekijken we het volgens een ander principe: wat heeft het kind nodig om zo goed mogelijk onderwijs te krijgen. Dit betekent in de praktijk meer differentiatie in klassen. Op verschillende scholen zijn er verschillende ondersteuningsprogramma's. De inhoud van deze programma's vind je terug in de schoolgids van de betreffende school onder de kopjes 'begeleiding' of 'ondersteuning'.

 

Passend onderwijs, wat zijn de consequenties voor onze regio? 

 In onze regio volgen er veel meer leerlingen speciaal onderwijs in vergelijking met de rest van het land. Om deze reden ontvangt dit samenwerkingsverband de komende jaren een lager budget. Het ministerie heeft namelijk alle samenwerkingsverbanden gemaximeerd op een leerlingpercentage voor het speciaal onderwijs, uitgaande van het landelijk gemiddelde per 1-10-2011.

In deze regio is het dan ook nagenoeg niet mogelijk om gelijke aantallen leerlingen door te laten stromen in het voortgezet speciaal onderwijs.  Dit betekent dat we in de regio IJssel-Vecht het volgende uitgangspunt hebben: Alleen de leerlingen die het echt nodig hebben komen in aanmerking voor het voortgezet speciaal onderwijs.  De Commissie Toewijzing zal hierover uitspraak doen.  In het 'gewone' regulier voortgezet onderwijs worden zgn. zorgarrangementen aangeboden voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Deze zorgarrangementen zijn verschillend per school en te vinden op de websites van scholen. 


Toelaatbaarheidsverklaring? Wie, wat, waar?

'Wie moet een TLV aanvragen voor een SO-leerling uit Zutphen die naar het VSO in Zwolle zou willen gaan?' Deze vragen zijn aan de orde van de dag. Wil je het antwoord weten op deze vraag en andere soortgelijke vragen, download dan ons stroomschema met practische en algemene info over de toelaatbaarheidsverklaring onder documenten, of klik hier.