• Print
 • Small Text
 • Medium Text
 • Large Text
Documenten

Klik op onderstaande links om documenten te downloaden:

Kindkans: Aanvragen Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) of Aanwijzing LWOO

Zie ook tabblad 'info voor scholen' of klik hier.

 • Handleiding Kindkans VSO-aanvragen en verlengingen, klik hier
 • Handleiding Kindkans BULK-import t.b.v. grote aantallen LWOO-aanvragen, versie juni 2017, klik hier.
 • Blanco Excelbestand BULK-import t.b.v. grote aantallen LWOO-aanvragen, klik hier.
 • Handleiding Kindkans PrO en PrO-Bijzondere regeling, versie 5 juli 2017, klik hier.
 • Zienswijze t.b.v. aanvragen PrO en Bijzondere Regeling, klik hier.
 • Onderwijsbehoeften: Bijlage bij aanvraag TLV:  gebruiken indien er geen OPP aanwezig is, klik hier.

 

Vragen en antwoorden rondom TLV's!

 • Vragen en antwoorden op veelgestelde vragen over TLV en het SWV VO 23.05:  o.a. algemeen en toelaatbaarheid, versie 9 juli 2014, klik hier.
 • Stroomschema algemeen (bron: website passend onderwijs): klik hier.
 • Concrete/bijzondere situaties rondom het aanvragen van een TLV, (bron: website passend onderwijs): klik hier.

 

 Ondersteuningsplan 

 • Ondersteuningsplan, looptijd: 1 januari 2017 tot 1 januari 2020, klik hier

 

Aanmelden VO en VSO in Zwolle: zie ook www.zwolsescholengids.nl of klik hier.

Aanmeldingsformulier voor cursusjaar 2018-2019 VO-VSO Zwolle/OKR, klik hier

 

Aanmeldingsformulier voor huidig cursusjaar voor tussentijds instromen: 2017-2018 VO-VSO in Zwolle/OKR, klik hier.   

Bestuur en financiën

 • Jaarrekening 1 aug. 2014 t/m 31 dec. 2015, klik hier
 • Jaarrekening 2016, versie website, klik hier
 • Bestuursverslag 2016, versie 6 juni 2017, klik hier
 • (meerjaren)Begroting 2015-2016, klik hier
 • (meerjaren)Begroting 2016-2017, klik hier
 • (meerjaren)Begroting 2017-2018, klik hier
 • Treasury Statuut, versie maart 2017, klik hier
 • Governance, code goed bestuur, klik hier
 • Monitorverslag 2015-2016, klik hier

 

Diversen

 • Spoorboekje, WIE-WAT-WAAR, versie 7 juni 2017, WORD-versie klik hier
 • Spoorboekje, WIE-WAT-WAAR, versie 7 juni 2017, PDF-versie klik hier
 • Intentieverklaring, versie 7 november 2013, klik hier.
 • Basisondersteuning, nulmeting 2014-2015, klik hier.
 • Basisondersteuning, vervolgmeting A-VISION, 2015-2016, klik hier.
 • Onderwijsinspectie, rapport kwaliteitsonderzoek 8 en 14 juni 2017, klik hier
 • Begrippen- en afkortingenlijst voor het passend onderwijs, klik hier.
 • LWOO evaluatie, versie februari 2017, klik hier.
 • OPR Jaarverslag 2016, klik hier. Overige documenten OPR onder het tabblad Ondersteuningsplanraad.
 • Prognose aantal VSO-lln, versie april 2017, klik hier