• Print
  • Small Text
  • Medium Text
  • Large Text
Voortgezet Speciaal Onderwijs

Wat is Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO)?

Speciaal onderwijs biedt aan kinderen met een handicap, chronische ziekte of stoornis bijzondere begeleiding die niet op het reguliere (gewone) onderwijs gegeven kan worden. Voorheen werd het VSO ingedeeld in 4 clusters, de term clusterindeling is inmiddels vervangen door categorie 1, 2 en 3.

Meer informatie over veranderingen in het speciaal onderwijs zoals clusterindeling, aanmelding en bekostiging is te lezen op de website van Passend Onderwijs, zie de link in de rechterkolom of klik hier.

De Commissie Toewijzing, die onder het samenwerkingsverband valt, zal beoordelen of je in aanmerking komt om op het voortgezet speciaal onderwijs in te stromen.  Informatie over het aanmelden bij een school vind je onder het kopje 'aanmelden / VSO' of klik hier.

 

Welke VSO-scholen zijn er in de regio IJssel-Vecht?

In dit samenwerkingsverband zijn verschillende scholen die voortgezet speciaal onderwijs (VSO) aanbieden:

  • De Ambelt met meerdere locaties zowel binnen als buiten onze regio: Apeldoorn, Deventer, Hardenberg, Kampen, Meppel, Nunspeet, Steenwijk en Zwolle. Deze school valt onder het algemeen bijzondere onderwijs en biedt speciaal en voortgezet speciaal onderwijs. 
  • VSO De Spanker in Kampen. Deze school valt onder het protestants, christelijk speciaal basis- en voortgezet onderwijs. De locatie voor het speciaal onderwijs heet VO de Schakel, eveneens in Kampen.
  • VSO Sprengen College in Wapenveld, dit is een onderdeel van het Sprengen College.
  • VSO Hofplein in Raalte. Deze instelling valt onder mijnplein: een groep scholen van katholiek, christelijk, protestants christelijk en algemeen bijzonder onderwijs.
  • Onderwijscentrum de Twijn in Zwolle. Deze school voor speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs valt onder de Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio.

 In de linkerkolom vind je de VSO-scholen op een rij.