Welkom op de website van het Samenwerkingsverband VO IJssel-Vecht

Nieuws

Passend Onderwijs

Passend onderwijs voor iedere leerling: dat is het doel van de aanpassing van zorg voor leerlingen. Op deze pagina een overzicht het laatste nieuws.

Jongeren met ernstige gedragsproblemen hebben baat bij nieuwe aanpak Plein3 25.11.2021 10:23

Jongeren met ernstige gedragsproblemen hebben baat bij de aanpak van onderwijspilot Plein3. Het onderwijsveld en 17 gemeenten in West-Brabant steken bijna 600.000 euro in het project waar 50 jongeren uit West-Brabant terechtkunnen.

Leraar schrijft boek over speciaal onderwijs: 'Beeld dat veel mensen hebben klopt niet' 22.10.2021 08:32

Veel mensen weten weinig van speciaal onderwijs. Met die gedachte begon Bart Heeling, leraar aan RENN4-school De Aventurijn in Emmen, een jaar geleden met het schrijven van zijn ervaringen op LinkedIn.

SBO de Laurens-Cupertino 14.10.2021 13:10

In het kader ‘Sectorraad GO komt naar je toe’ …. een bezoekje aan de SBO de Laurens-Cupertino.

Alle zorg voor een kind in één gebouw 5.10.2021 11:53

Hoe maak je onderwijs passend voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben? In Oud-Beijerland kwamen schoolbesturen vanuit hun passie om elk kind dicht bij huis passend onderwijs te geven met een uniek antwoord. Ze realiseerden samen één kenniscentrum waarin onderwijs en zorg rondom het kind georganiseerd worden.

Terneuzen wil vervoer naar speciaal onderwijs over de grens blijven vergoeden 5.10.2021 07:25

Als het aan de gemeente Terneuzen ligt, wordt vervoer naar speciaal onderwijs in België ook in de toekomst vergoed.

Doorontwikkeling inclusievere VO-scholen vraagt betere randvoorwaarden en ondersteuning 28.9.2021 07:18

Op 38% van de VO-scholen die werken aan inclusiever onderwijs is het aantal verwijzingen naar gespecialiseerd onderwijs afgenomen. Bij 44% is dat ongeveer gelijk gebleven en bij 12% toegenomen. Ondanks de substantiële vorderingen en geleverde inspanningen blijkt het in de praktijk lastig om meer leerlingen die extra onderwijszorg nodig hebben binnen de muren te houden van het reguliere VO.

[EduAd] Week tegen pesten! Doe ook mee! 20.9.2021 05:29

Buitensluiten? Uitgesloten! Katern Kwink & de Week Tegen Pesten. Met handige aanbevelingen voor leerkrachten én een speciaal voor deze week ontwikkeld kwartetspel. Download dit gratis katern!

Week van Inclusief Onderwijs 27 september - 1 oktober 2021 8.9.2021 10:17

Van 27 september tot en met 1 oktober organiseert het Platform Naar Inclusiever Onderwijs de Week van Inclusief Onderwijs. Tijdens de week wordt stilgestaan bij het belang van inclusief onderwijs, de goede stappen die al gezet zijn en de stappen die nog gezet moeten worden.

Nieuwe wet in België moet inclusief onderwijs verbeteren 27.7.2021 08:58

Vrijwel gelijktijdig met Nederland werd in België in 2015 de stap naar passend onderwijs gezet die voor meer inclusie moest zorgen. Leerlingen met een beperking zouden voortaan ook op reguliere scholen terechtkunnen in plaats van alleen in het speciaal onderwijs. Maar dat wil nog niet echt vlotten. Er is een nieuwe wet in de maak waarmee het nu wel zou moeten gaan lukken.

Tim heeft het syndroom van Down maar doorliep de reguliere basisschool: ‘Je gunt elke klas zo’n kind’ 15.7.2021 13:34

En ineens is het vandaag de laatste dag van Tim op school. Dat wordt wennen voor zijn klasgenootjes van groep 8 en ook voor basisschool De Bergse Zonnebloem, waar hij acht jaar lang op zat. Tim Groenewegen (12) heeft het syndroom van Down en maakte met zijn aanwezigheid de school specialer dan de meeste andere scholen in Rotterdam.

Uitspraak: Hoogbegaafdheid is geen handicap op school, wél extra inzet kabinet nodig 2.7.2021 14:06

Hoogbegaafdheid is geen handicap binnen het schoolsysteem, oordeelt het College voor de Rechten van de Mens vandaag. Toch moet minister Slob (Basis- en voortgezet onderwijs) wel de nodige maatregelen treffen om het recht op passend onderwijs voor hoogbegaafde kinderen vast te leggen.

Onderzoek: Basisschool kan nog toegankelijker voor leerling met rugzakje 27.5.2021 06:38

Het leeuwendeel van de basisscholen laat leerlingen met een rugzakje tegenwoordig gewoon in de klas zitten bij ‘gewone’ kinderen, vaak met extra ondersteuning. Dit heet passend onderwijs. Toch moet er nog het nodige gebeuren om scholen toegankelijker te maken voor leerlingen die meer hulp nodig hebben, blijkt uit nieuw onderzoek.